Menu
Sluiten

Oncologie Handboek Voor Verpleegkundigen

Klaren , A.D.. C.A. Van Der Meer
ISBN/EAN 9789031342839
Druk 1
Op het gebied van onderzoek en behandeling van de patiënt met kanker worden voortdurend vorderingen gemaakt. Ook de ontwikkelingen in de verpleegkunde, in het bijzonder de oncologieverpleegkunde, staan niet stil. Tijd derhalve om het standaardwerk De Kankerpatiënt een grote metamorfose te laten ondergaan. De veranderingen in inhoud en structuur zijn zo ingrijpend dat het boek nu onder een andere titel verschijnt: Oncologie, Handboek voor verpleegkundigen en andere hulpverleners. Het boek bestaat uit drie delen. Het eerste deel beschrijft de achtergronden van kanker, het kankeronderzoek en de generieke verpleegproblemen bij oncologische patiënten. In het tweede deel worden de behandelmogelijkheden en de daaruit voortvloeiende verpleegkundige interventies beschreven. Bijzondere aandacht wordt gegeven aan de patiënt in de palliatieve fase omdat een groot deel van de kankerpatiënten hier uiteindelijk in terecht komt. In deel drie: specifieke oncologie, worden de verschillende tumorsoorten besproken. Speciale aandacht wordt besteed aan kanker bij kinderen, kanker bij ouderen en kanker en erfelijkheid. Het boek bevat veel casuïstiek om de problematiek en de complexiteit van de oncologische zorg inzichtelijk te maken en de lezer een beeld te geven van het proces dat de patiënt doorloopt. De kracht van dit oncologieboek is dat bijna alle hoofdstukken zijn geschreven door oncologieverpleegkundigen en medisch specialisten uit het betreffende vakgebied.
Opvolger beschikbaar!
Compleet
Alles voor jouw opleiding
24/7 op de hoogte
Volg je bestelling in Mijn Studystore
Op tijd
Bij je thuisbezorgd

Oncologie handboek voor verpleegkundigen

Klaren, A.D.
ISBN/EAN
9789031388707

Druk
2

Handboek voor verpleegkundigen en andere hulpverleners is het standaardwerk voor alle oncologieverpleegkundigen, en verpleegkundigen werkzaam in de oncologie. De combinatie van algemene oncologische, diagnostische, medische, psychosociale en allesomvattende zorgaspecten maakt dit boek uitermate geschikt voor de dagelijkse praktijk van verpleegkundigen en andere hulpverleners die betrokken zijn bij mensen met kanker en hun naasten. De oncologische zorg is de laatste decennia steeds complexer geworden. Dit heeft effect op de behandelingstrajecten voor patiënten en voor de noodzaak van een goede algemene kennis en brede kijk op dit specialisme door de hulpverleners. Niet alleen op het gebied van behandeling, begeleiding en zorg, maar ook wat betreft preventie, screening, revalidatie en reïntegratie, waarbij leeftijd, cultuur en spiritualiteit niet kunnen worden vergeten. Patiënten hebben recht op de beste, op evidence gebaseerde behandeling en zorg en indien deze niet voorhanden is, op de beste practice-based medische en verpleegkundige zorg. Dit vraagt om deskundige hulpverleners die kennis en vaardigheden bezitten om hun vak goed uit te oefenen en die verantwoordelijkheid nemen deze kennis en vaardigheden uit te breiden en up-to-date te houden. Dit boek beoogt een brede basis te leggen voor al deze gedreven hulpverleners, waarbij de patiënt en zijn naaste(n) niet alleen centraal staan, maar ook kunnen rekenen op de best mogelijke behandeling en zorg. Naast hoofdstukken waarmee (meer) kennis kan worden verworven ten aanzien van de algemene en specifiek medische en verpleegkundige diagnostiek, behandeling en zorg van veel voorkomende maligniteiten kent het boek ook hoofdstukken rondom thema's als organisatie van de oncologische zorg, palliatieve zorg en leeftijdsspecifieke zorg, culturele aspecten van de zorg en interactieve vaardigheden. Deze hoofdstukken zijn niet tumorgebonden en doen recht aan belangrijke aspecten in de oncologische zorgverlening.
€ 98,95
Vandaag besteld, 23-05 bezorgd
Aantal
Winkelwagen
Sluiten