Menu
Sluiten

Alzheimer en andere vormen van dementie

Jonker, c.
ISBN/EAN 9789031330683
Druk 1
Dit boek geeft actuele informatie over de biologische achtergronden, diagnostiek en het beleid bij de ziekte van Alzheimer. Behalve Alzheimer krijgen ook andere vormen van dementie ruime aandacht. Het accent ligt niet primair op een theoretische uiteenzetting of discussie, maar op evidence based informatie die voor de clinicus practicus nuttig is. Naast meetinstrumenten om gedragsveranderingen en psychiatrische verschijnselen in kaart te brengen, wordt ook ingegaan op palliatieve zorg in het verpleeghuis en op de juridisch aspecten van de vertegenwoordiging van wilsonbekwamen. Belangrijk zijn ook de hoofdstukken over het management van dementie. Alzheimer is bedoeld voor ieder die in zijn dagelijkse werk met dementie in aanraking komt, zoals huisartsen en verpleeghuisartsen, medisch specialisten, neuropsychologen, psychogerontologen en klinisch psychologen werkzaam in de ouderenzorg of het verpleeghuis. Ook voor (verpleegkundig) afdelingshoofden in het verpleeghuis en op gerontopsychiatrische afdelingen bevat het boek bruikbare informatie. Bovendien kan het gebruikt worden door arts-assistenten in opleiding tot klinisch geriater, sociaal geriater, ouderenpsychiater of verpleeghuisarts
Opvolger beschikbaar!
Compleet
Alles voor jouw opleiding
24/7 op de hoogte
Volg je bestelling in Mijn Studystore
Op tijd
Bij je thuisbezorgd

Handboek dementie laatste inzichten in diagnostiek en behandeling

Jonker, C.
ISBN/EAN
9789031362288

Druk
1

Sinds het verschijnen van de Richtlijn diagnostiek en farmacologische behandeling van dementie in 2005 zijn er veel ontwikkelingen gaande op het gebied van onderzoek, diagnostiek en behandeling van dementie. Het accent is meer komen te liggen op een benadering vanuit de pathologie en minder op de syndroomdiagnose.Oordelen over zogenoemde anti-alzheimermiddelen worden voortaan wetenschappelijk onderbouwd, er worden steeds meer niet-farmacologische interventies ontwikkeld en er is meer aandacht voor de behandeling en zorg van patiënten.Deze en andere ontwikkelingen hebben geleid tot dit Handboek dementie. Het is een compleet boek, dat uitgebreid aandacht besteedt aan het interdisciplinaire karakter van de zorg rondom dementie. Dit handboek bestaat uit vier delen: algemene aspecten, diagnostiek, behandeling en beleid en ziektebeelden. Mede door deze overzichtelijke indeling komen alle onderwerpen goed tot hun recht en worden ze in het juiste perspectief geplaatst. Daarnaast is alle informatie zodanig gepresenteerd, dat de informatie goed bruikbaar in de praktijk is.Handboek dementie is een aanrader voor alle professionals die in hun dagelijks werk met dementie in aanraking komen: huisartsen, medisch specialisten, klinisch geriaters, internisten-ouderengeneeskunde, ouderenpsychiaters en specialisten ouderengeneeskunde, klinisch (neuro)psychologen, (psycho)gerontologen en verpleegkundigen.Daarnaast is het boek uitermate geschikt voor studenten geneeskunde en psychologie, alsmede voor studenten van een van bovengenoemde specialismen.
€ 70,95
Vandaag besteld, 01-06 bezorgd
Aantal
Winkelwagen
Sluiten