Menu
Sluiten

Schadevergoeding onder de awb

Schueler, B.J.
ISBN/EAN 9789026834387
Druk 1
Dit boek plaatst de overheidsaansprakelijkheid in het kader van de Algemene wet bestuursrecht. Het bestrijkt het ruime terrein van de aansprakelijkheid van de overheid voor de gevolgen van besluiten waartegen beroep open staat bij de bestuursrechter. Het gaat bijvoorbeeld om schade die een gevolg is van verleende of geweigerde vergunningen, uitkeringen, subsidies, besluiten in de sfeer van de ruimtelijke ordening of de belastingen. Het kan ook gaan om schade die wordt veroorzaakt door besluiten waarbij bestuursrechtelijke sancties worden opgelegd, of waarbij dat juist wordt nagelaten. Het aansprakelijkheidsregime voor appellabele besluiten roept vele interessante vragen op. In de wetgeving en in de jurisprudentie wordt geprobeerd het aansprakelijkheidsrecht te laten aansluiten op de bestuursrechtelijke procedures van bezwaar en beroep. Zo worden twee werelden met elkaar geconfronteerd: de vanouds civielrechtelijke aansprakelijkheid en de bestuursrechtelijke toetsing van besluiten aan het publiekrecht. De aansprakelijkheid van de overheid rust op twee peilers: onrechtmatige daad en rechtmatige daad. Over beide soorten van aansprakelijkheid gaat dit boek. De aansprakelijkheid voor onrechtmatige daden is gebaseerd op de gedachte dat een inbreuk, die niet had mogen plaatsvinden, zo goed mogelijk moet worden hersteld. De aansprakelijkheid voor rechtmatige daden berust op de gedachte dat overheidsmaatregelen, die wel mogen plaatsvinden, aan een burger schade kunnen toebrengen die niet zonder meer voor diens rekening behoort te komen. Prof. mr. B.J. Schueler is hoogleraar bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam.
Uitverkocht
Compleet
Alles voor jouw opleiding
24/7 op de hoogte
Volg je bestelling in Mijn Studystore
Op tijd
Bij je thuisbezorgd
Winkelwagen
Sluiten