• Gratis verzending
  • Al meer dan 1 miljoen studenten bestelden hier

Compendium van het ondernemingsrecht

Slagter, W.J.Timmerman, L.

9789026834189 - Compendium van het ondernemingsrecht

Artikelomschrijving

Dit boek behandelt het ondernemingsrecht en het rechtspersonenrecht in de ruimste zin van het woord, dus met inbegrip van de rechtsvormen van de maatschap, de vennootschap onder firma, de commanditaire vennootschap, de co�peratie, de stichting en de vereniging. Er wordt niet volstaan met een inleidend overzicht maar op de materie wordt dieper ingegaan, waarbij echter minder de rechtsgeschiedenis aan de orde komt, maar meer de economische implicaties van juridische constructies. Daardoor mag dit boek ook niet op het bureau van een bedrijfsjurist ontbreken. Mede door de vermelding van vele voorbeelden, ten dele aan de rechtspraak ontleend, is het boek echter in de eerste plaats geschikt als studieboek. Daarnaast biedt het boek door vermelding van veel vindplaatsen in de noten gelegenheid om zich in een bepaald onderwerp meer te verdiepen, zowel ten behoeve van de rechtspraktijk, als de wetenschap en het onderwijs (voorbereiding van scripties enz.). Hoewel het ondernemingsrecht een zeer dynamisch vakgebied is, is getracht veroudering van deze nieuwe druk te voorkomen door te anticiperen op in de naaste toekomst te verwachten nieuwe ontwikkelingen, zoals op het terrein van de personenvennootschappen, de vereenvoudiging en flexibilisering van het vennootschapsrecht, het jaarrekeningenrecht en de corporate governance code. Dit product is ook als module te vinden in Navigator Notaris .

Specificaties

Auteur Slagter, W.J.Timmerman, L.
ISBN/EAN 9789026834189
Druk 8
Helaas...
Uitverkocht
Nieuwe editie
€ 262,50
Verwachte bezorgdatum: 06-06

Artikelomschrijving

Dit boek behandelt het ondernemingsrecht en het rechtspersonenrecht in de ruimste zin van het woord, dus met inbegrip van de rechtsvormen van de maatschap, de vennootschap onder firma, de commanditaire vennootschap, de co�peratie, de stichting en de vereniging. Er wordt niet volstaan met een inleidend overzicht maar op de materie wordt dieper ingegaan, waarbij echter minder de rechtsgeschiedenis aan de orde komt, maar meer de economische implicaties van juridische constructies. Daardoor mag dit boek ook niet op het bureau van een bedrijfsjurist ontbreken. Mede door de vermelding van vele voorbeelden, ten dele aan de rechtspraak ontleend, is het boek echter in de eerste plaats geschikt als studieboek. Daarnaast biedt het boek door vermelding van veel vindplaatsen in de noten gelegenheid om zich in een bepaald onderwerp meer te verdiepen, zowel ten behoeve van de rechtspraktijk, als de wetenschap en het onderwijs (voorbereiding van scripties enz.). Hoewel het ondernemingsrecht een zeer dynamisch vakgebied is, is getracht veroudering van deze nieuwe druk te voorkomen door te anticiperen op in de naaste toekomst te verwachten nieuwe ontwikkelingen, zoals op het terrein van de personenvennootschappen, de vereenvoudiging en flexibilisering van het vennootschapsrecht, het jaarrekeningenrecht en de corporate governance code. Dit product is ook als module te vinden in Navigator Notaris .

Specificaties

Auteur Slagter, W.J.Timmerman, L.
ISBN/EAN 9789026834189
Druk 8