Menu
Sluiten

Leren reflecteren

Nijgh, L.
ISBN/EAN 9789024418237
Druk 2
Dit boek biedt, aan de hand van praktische voorbeelden, handvatten voor zelfreflectie. Het boek begint met het definiëren van het begrip 'zelfreflectie': de meerwaarde en het belang staan hierbij centraal. Vervolgens wordt de link naar het werkveld gelegd. Er wordt uiteengezet wat belangrijke elementen zijn in het werk van de hulpverlener. Deze elementen zijn richtinggevend voor zelfreflectie. Daarna is er aandacht voor de voorwaarden die nodig zijn om zelfreflectie te ontwikkelen en toe te passen. Zelfreflectie is een vorm van leren, in dit boek is daarom ook ingegaan op de eigen leerhouding. Wanneer men zich bewust is van de eigen leerstijl kan de manier waarop zelfreflectie wordt vormgegeven worden aangepast aan die voorkeurstijl. De eerste vier hoofdstukken geven op deze manier de achtergrondinformatie die nodig is om met zelfreflectie aan de slag te gaan. Op basis hiervan is een werkwijze aangeboden waarmee hulpverleners tot zelfreflectie kunnen komen. Het boek biedt een praktisch handvat. De theorie is kort en bondig omschreven opdat er ruimte is om uitgebreid stil te staan bij de praktijk. De praktijkvoorbeelden zijn een concretisering van de theorie. Aan het eind van elk hoofdstuk zijn suggesties gedaan om zich de aangeboden theorie door middel van oefeningen eigen te maken. Het boek is vooral bedoeld voor studenten en hulpverleners in het sociaal agogisch werkveld. Lida Nijgh is opgeleid als orthopedagoog en werkzaam als gedragsdeskundige in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. In deze functie geeft zij onder andere vorm aan deskundigheidsbevordering, intervisie en coaching. Daarnaast is zij, als docent en supervisor, betrokken bij hbo-opleidingen voor maatschappelijk werk en sociaal pedagogische hulpverlening (social work).
Opvolger beschikbaar!
Compleet
Alles voor jouw opleiding
24/7 op de hoogte
Volg je bestelling in Mijn Studystore
Op tijd
Bij je thuisbezorgd

Leren reflecteren

Nijgh, Lida
ISBN/EAN
9789089539953

Druk
3

Zelfreflectie is een vorm van leren, een methode die jou inzicht geeft in jouw leerhouding. Met Leren reflecteren ontdek je, aan de hand van praktische voorbeelden, hoe je tot reflectie komt. Fijn daarbij zijn de praktische handvatten die het boek biedt. Je wordt je bewust van je eigen leer- en werkstijl en kan je zelfreflectie daarop aanpassen. In Leren reflecteren lees je eerst wat 'zelfreflectie' precies inhoudt. Het boek verheldert daarbij wat de meerwaarde en het belang ervan zijn. Vervolgens zie je wat de link is tussen reflectie en het werkveld. Waar loop je nu precies tegenaan in jouw werk als hulpverlener? En welke rol kan zelfreflectie daarbij spelen? Tot slot lees je in het boek wat nodig is om zelfreflectie te ontwikkelen en toe te passen. De auteurs hebben deze derde druk uitgebreid herzien om de uitgave uit te breiden met nieuwe modellen voor een grote variatie aan situaties, meer diepgang te bieden door de context van reflecteren te behandelen, het onderwerp kritisch onder de loep te nemen zonder in te boeten op toegankelijkheid en het mogelijk te maken dat de methode ook online verdergaat op www.lerenreflecteren3edruk.nl Uniek aan dit boek is dat het een veelomvattende methode is die duidelijk maakt wat reflecteren precies inhoudt, waarom het zinvol is en hoe je het binnen de hulpverlening kunt inzetten. Het heeft een dynamische insteek die opheldert in welke situatie je welk model gebruikt en het is een leerzaam samenspel tussen boek en website. Bij het boek hoort de website www.lerenreflecteren3edruk.nl. Hierop staan voor uw studenten onder andere vragenlijsten, artikelen met achtergronden en extra (groeps)opdrachten. Ook besteedt de auteur online extra aandacht aan specifieke tools. Het boek is bedoeld voor hbo-studenten in sociaal agogische bacheloropleidingen zoals Sociaal pedagogische hulpverlening, Maatschappelijk werk en dienstverlening, Culturele en maatschappelijke vorming, Pedagogiek en Toegepaste psychologie Lida Nijgh is orthope
€ 24,50
Op voorraad
Op voorraad. Vandaag besteld, uiterlijk 23-05 bezorgd
Aantal
Winkelwagen
Sluiten