Menu
Sluiten

Jeugdpsychiatrie en recht

Duits, N.
ISBN/EAN 9789023248941
Druk 3
Bij de diagnostiek van en zorg voor problematische kinderen, jongeren en gezinnen zijn veel professionals en instanties betrokken. De betreffende wetgeving en het zorgveld zijn de laatste jaren sterk veranderd. Dat heeft gevolgen voor de uitvoeringspraktijk. De toenemende wet- en regelgeving in de zorg maakt het er voor de betrokken professionals niet gemakkelijker op. Die dynamiek vraagt om duidelijkheid en overzicht, en daarin voorziet deze geheel herziene druk van Jeugdpsychiatrie en recht. De derde druk verschilt qua opzet en indeling wezenlijk van zijn voorganger. Het boek telt vijf delen: 1. Wet op de Jeugdzorg, 2. Problematische opvoeding, psychosociale problemen en psychiatrische stoornissen, 3. Forensische diagnostiek en 4. Forensische zorg. Elk deel wordt voorafgegaan door een redactionele leeswijzer. Deel 5 met de bijlagen, de literatuurlijst, de lijst van afkortingen en het register completeert het geheel. Alle bestaande bijdragen zijn geactualiseerd, voorzien van casuïstiek en in sommige gevallen ook uitgebreid. Daarnaast is er een groot aantal nieuwe bijdragen opgenomen. Gebleven is het feit dat elk onderwerp wordt behandeld aan de hand van de driedeling: 'wetgevend kader', 'uitvoeringspraktijk' en 'relevantie voor het psychiatrisch handelen'. 'Jeugdpsychiatrie en recht' is bestemd voor hen die werkzaam zijn in het onderwijs, de jeugdzorg, de gezondheidszorg, de psychiatrie, de jeugdbescherming, de politie en de rechtspleging. Daarnaast is de uitgave een belangrijke bron van informatie voor de wetgevende macht, ministeries, provincies, de verschillende inspecties, betreffende koepels, instituten, beroepsorganisaties en diverse adviesraden. Dankzij het modulaire karakter leent het boek zich ook uitstekend voor onderwijsdoeleinden.
Uitverkocht
Compleet
Alles voor jouw opleiding
24/7 op de hoogte
Volg je bestelling in Mijn Studystore
Op tijd
Bij je thuisbezorgd
Winkelwagen
Sluiten