• Gratis verzending
  • Al meer dan 1 miljoen studenten bestelden hier

Inleiding in de pedagogiek

Becker. Annemarie

9789023248286 - Inleiding in de pedagogiek

Artikelomschrijving

'Inleiding in de pedagogiek' biedt een eerste kennismaking met de basisprincipes van de pedagogiek. De verschillende begrippen worden kort en kernachtig, en in begrijpelijke taal uitgelegd. In het eerste deel van het boek komt de praktijk van het opvoeden aan bod, rijkelijk geïllustreerd met casusmateriaal. Hierdoor krijg je als student meteen een beeld bij de aangeboden stof. De voorbeeldsituaties komen uit allerlei culturen in de Nederlandse samenleving. Het tweede deel gaat dieper in op de theorie en beschrijft de ontstaansgeschiedenis van de pedagogiek en de relatie tussen pedagogiek en andere sociale wetenschappen. De hoofdstukken in dit deel behandelen theorieën en inzichten afkomstig uit de psychologie en de sociologie die de pedagogiek hebben beïnvloed. Steeds wordt het verband tussen de theorie en de praktijk uit het eerste deel aangegeven. De verwerkingsopdrachten aan het eind van ieder hoofdstuk bieden je als student de gelegenheid te controleren of je de stof goed hebt begrepen. Ook vormen ze een aanzet tot het onderzoeken van je eigen opvattingen over opvoeding. Op www.inleidingindepedagogiek.vangorcum.nl staan extra vragen, opdrachten en teksten voor discussie voor de student en de docent. 'Inleiding in de pedagogiek' is geschreven voor eerstejaars hbo-studenten van de studierichtingen social work en pedagogiek, maar is ook interessant voor andere studenten of professionals die met het vak pedagogiek in aanraking komen. Drs. Annemarie Becker is al vele jaren werkzaam in het onderwijs als docent pedagogiek, orthopedagogiek en methodiek. Tegenwoordig doceert zij aan de Hogeschool Inholland in Rotterdam.

Specificaties

Auteur Becker. Annemarie
ISBN/EAN 9789023248286
Druk 1
Helaas...
Uitverkocht
Nieuwe editie
€ 30,00
Verwachte bezorgdatum: 18-05

Artikelomschrijving

'Inleiding in de pedagogiek' biedt een eerste kennismaking met de basisprincipes van de pedagogiek. De verschillende begrippen worden kort en kernachtig, en in begrijpelijke taal uitgelegd. In het eerste deel van het boek komt de praktijk van het opvoeden aan bod, rijkelijk geïllustreerd met casusmateriaal. Hierdoor krijg je als student meteen een beeld bij de aangeboden stof. De voorbeeldsituaties komen uit allerlei culturen in de Nederlandse samenleving. Het tweede deel gaat dieper in op de theorie en beschrijft de ontstaansgeschiedenis van de pedagogiek en de relatie tussen pedagogiek en andere sociale wetenschappen. De hoofdstukken in dit deel behandelen theorieën en inzichten afkomstig uit de psychologie en de sociologie die de pedagogiek hebben beïnvloed. Steeds wordt het verband tussen de theorie en de praktijk uit het eerste deel aangegeven. De verwerkingsopdrachten aan het eind van ieder hoofdstuk bieden je als student de gelegenheid te controleren of je de stof goed hebt begrepen. Ook vormen ze een aanzet tot het onderzoeken van je eigen opvattingen over opvoeding. Op www.inleidingindepedagogiek.vangorcum.nl staan extra vragen, opdrachten en teksten voor discussie voor de student en de docent. 'Inleiding in de pedagogiek' is geschreven voor eerstejaars hbo-studenten van de studierichtingen social work en pedagogiek, maar is ook interessant voor andere studenten of professionals die met het vak pedagogiek in aanraking komen. Drs. Annemarie Becker is al vele jaren werkzaam in het onderwijs als docent pedagogiek, orthopedagogiek en methodiek. Tegenwoordig doceert zij aan de Hogeschool Inholland in Rotterdam.

Specificaties

Auteur Becker. Annemarie
ISBN/EAN 9789023248286
Druk 1