Menu
Sluiten

Meervoudig gekwetsten

Heyndrickx, p.
ISBN/EAN 9789020958843
Druk 1
De 'actieve welvaartsstaat' is een begrip dat suggereert dat iedereen op de arbeidsmarkt actief kan zijn. De realiteit leert echter ook dat in ons land sommige mensen 'niet te activeren zijn'. Ze zijn ongemotiveerd, onaangepast, ongedisciplineerd, maar vooral 'on-'. Zij zijn aangewezen op de welzijnsvoorzieningen om het hoofd boven water te kunnen houden of worden zelf door de maatschappij aangesproken, omdat die vreest dat hun kinderen niet de nodige zorgen krijgen. Dit boek is geschreven door hulpverleners die dagelijks geconfronteerd worden met de moeilijkheden die deze groep mensen ondervinden om aansluiting te vinden bij het gewone leven. Vanuit hun praktijk stelden zij zich volgende vragen: Welke kortsluiting zit er in de relatie tussen welvaartsstaat en de kansarme medemens? Wat kan er gebeuren opdat die aansluiting tot stand kan komen? Na tien jaar lang zoeken naar werkbare kaders en modellen, ze uitproberen en toetsen op hun effectiviteit, bieden de auteurs nu een kader om wat zich in de opvanghuizen, homes, dagcentra en spreekkamers afspeelt te ordenen zodat er iets werkbaar ontstaat. Ze steunen daarbij op de contextuele benadering van Ivan Boszormenyi-Nagy die trouwens ook compatibel is met andere systemische en psychodynamische benaderingen. Een tweede kader is de maatzorg-benadering, die nauw aansluit bij hun bevinding dat elke cli�nt een eigen verhaal heeft over gekwetst worden, door hun omgeving, door maatschappelijke structuren, ... Vandaar de titel: meervoudig gekwetsten. Dit boek is allereerst een boek voor hulpverleners in de praktijk (of in opleiding), maar ook voor beleidsmensen en al wie begaan is met deze problematiek.
Opvolger beschikbaar!
Compleet
Alles voor jouw opleiding
24/7 op de hoogte
Volg je bestelling in Mijn Studystore
Op tijd
Bij je thuisbezorgd

De meervoudig gekwetste mens gedeelde en verdeelde zorg

Heyndrickx, P.
ISBN/EAN
9789020994285

Druk
1

De kwetsbare en gekwetste mens: enkel een zaak van hulpverlening?;;;De positie, de rol en de werklast van de hulpverlener;;;De kracht en de kwetsbaarheid van de hulpverlener;;;Gebaseerd op jarenlange ervaring in de psychosociale hulpverlening en begeleiding;;;Opvolger van het succesvolle boek Meervoudig gekwetsten;;;Nieuwe inzichten voor hulpverleners, hogescholen, bijscholingsinstituten, beleidsmensen en 'captains of industry' met gevoel voor verantwoordelijkheid.
Uitverkocht
Winkelwagen
Sluiten