• Gratis verzending
  • Al meer dan 1 miljoen studenten bestelden hier

Tekst & Commentaar Strafrecht

9789013166521 - Tekst & Commentaar Strafrecht
2e hands

Artikelomschrijving

Deze bestseller van de serie Tekst <(>&<)> Commentaar is de ideale kennisbron voor een eerste oriëntatie op het strafrecht. Deze 14e druk is volledig geactualiseerd en is daarmee een must have voor elke strafrechtjurist. Tekst <(>&<)> Commentaar Strafrecht vormt dé kennisbron bij uitstek voor een korte en overzichtelijke uitleg van de geldende wettekst. Daarbij komt ook de belangrijkste rechtspraak aan de orde en wordt verwezen naar relevante literatuur. De uitgave is daarmee onmisbaar voor een eerste oriëntatie op de ins en outs van het aan een verdachte verweten gedrag en de daarop aansluitende implicaties voor zowel de advocaat als het OM en de rechter. Gebruikers waarderen deze druk vanwege de betrouwbaarheid en actualiteit. In combinatie met de online versie of WebApp is de actualiteit nog groter. Tekst <(>&<)> Commentaar Strafrecht geldt als een veelgebruikte gids om snel een vakkundig antwoord te vinden op vragen over de betekenis van de wetteksten en de onderliggende en verwante regelgeving. Deze druk baant een pad door de relevante rechtsbronnen en de rechtspraak die van belang zijn voor het achterhalen van de actuele betekenis en de achtergrond van de bepalingen van het Wetboek van Strafrecht en verwante wetten. Deze uitgave bevat vanzelfsprekend de actuele wetteksten. Dit betekent dat in de commentaren tal van recente wetswijzigingen zijn verwerkt, waarbij onder meer de Wet straffen en beschermen van 24 juli 2020, Stb. 2020, 224 en de Wet versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit, Stb. 2021, 544 zijn verwerkt. De bewerking van de commentaren is afgesloten op 1 juli 2022. Onder de noemer âKomend rechtâ vindt de gebruiker de wetgeving die nadien in werking zal treden, evenals van aanhangige wetsvoorstellen. Tekst <(>&<)> Commentaar Strafrecht is van grote waarde voor gerechts- en parketsecretarissen, opsporingsambtenaren, rechters, leden van het Openbaar Ministerie, advocaten en beoefenaars van de rechtswetenschap. Daarnaast kan de

Specificaties

ISBN/EAN 9789013166521
Druk 14
€ 312,00
Verwachte bezorgdatum: 08-10
5% korting op je studieboeken?
Bij aanschaf van 2 of meer verschillende nieuwe Nederlandse boeken krijg je bij ons altijd 5% korting!

Artikelomschrijving

Deze bestseller van de serie Tekst <(>&<)> Commentaar is de ideale kennisbron voor een eerste oriëntatie op het strafrecht. Deze 14e druk is volledig geactualiseerd en is daarmee een must have voor elke strafrechtjurist. Tekst <(>&<)> Commentaar Strafrecht vormt dé kennisbron bij uitstek voor een korte en overzichtelijke uitleg van de geldende wettekst. Daarbij komt ook de belangrijkste rechtspraak aan de orde en wordt verwezen naar relevante literatuur. De uitgave is daarmee onmisbaar voor een eerste oriëntatie op de ins en outs van het aan een verdachte verweten gedrag en de daarop aansluitende implicaties voor zowel de advocaat als het OM en de rechter. Gebruikers waarderen deze druk vanwege de betrouwbaarheid en actualiteit. In combinatie met de online versie of WebApp is de actualiteit nog groter. Tekst <(>&<)> Commentaar Strafrecht geldt als een veelgebruikte gids om snel een vakkundig antwoord te vinden op vragen over de betekenis van de wetteksten en de onderliggende en verwante regelgeving. Deze druk baant een pad door de relevante rechtsbronnen en de rechtspraak die van belang zijn voor het achterhalen van de actuele betekenis en de achtergrond van de bepalingen van het Wetboek van Strafrecht en verwante wetten. Deze uitgave bevat vanzelfsprekend de actuele wetteksten. Dit betekent dat in de commentaren tal van recente wetswijzigingen zijn verwerkt, waarbij onder meer de Wet straffen en beschermen van 24 juli 2020, Stb. 2020, 224 en de Wet versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit, Stb. 2021, 544 zijn verwerkt. De bewerking van de commentaren is afgesloten op 1 juli 2022. Onder de noemer âKomend rechtâ vindt de gebruiker de wetgeving die nadien in werking zal treden, evenals van aanhangige wetsvoorstellen. Tekst <(>&<)> Commentaar Strafrecht is van grote waarde voor gerechts- en parketsecretarissen, opsporingsambtenaren, rechters, leden van het Openbaar Ministerie, advocaten en beoefenaars van de rechtswetenschap. Daarnaast kan de

Specificaties

ISBN/EAN 9789013166521
Druk 14