• Gratis verzending
  • Al meer dan 1 miljoen studenten bestelden hier

De gewone rechter en de bestuursrechtspraak

9789013162578 - De gewone rechter en de bestuursrechtspraak
2e hands

Artikelomschrijving

Hoe zijn de taken tussen de gewone rechter en de bestuursrechter verdeeld? Deze titel biedt fundamenteel inzicht in de verhouding van verschillende vormen van rechtspraak, puttend uit de Grondwet en andere wetten. De unieke focus op nieuwe jurisprudentie # inclusief de gevolgen hiervan # biedt waardevol houvast voor de praktijkjurist. De gewone rechter en de bestuursrechtspraak gaat in op de taakverdeling tussen de gewone rechter (de burgerlijke rechter en de strafrechter) en de organen die met bestuursrechtspraak zijn belast. Want hoewel de bevoegdheid van de bestuursrechter bepalend is, trekt in de praktijk de strafrechter of burgerlijke rechter de scheidslijn. Het uitgangspunt van deze uitgave beslaat de regeling van de rechtsmacht in de Grondwet en andere wetten. Het beginsel van de formele rechtskracht staat hierbij centraal. Dit beginsel wordt als essentieel door de Hoge Raad en betekent dat, behoudens uitzonderingen, een geldig besluit wordt geacht rechtmatig te zijn. Actuele ontwikkelingen rechtsmacht De rechtspraak, in het bijzonder die van de Hoge Raad, is constant in beweging. Daarom beschrijft deze vernieuwde editie wederom uitvoerig de meest belangwekkende arresten tot 1 november 2020 en voorziet deze van waardevol commentaar. Onder meer komt voor u aan bod: De vernieuwde aandacht voor de formele rechtskracht, mede door de komst van preadviezen voor de Vereniging voor bestuursrecht; De herbevestiging van het beginsel omtrent de aardbevingsschade in Groningen, in het bijzonder de uitvoerig toegelichte interpretatie van de mijnwetgeving en de nadruk op de positie van derde belanghebbenden; Een uitdieping van het onderwerp van de ontoelaatbare doorkruising van een regeling door gebruik van privaatrechtelijke bevoegdheden; Aandacht voor de reikwijdte van de verzoekschriftprocedure in de Algemene wet bestuursrecht tot vergoeding van schade door inbreuk op de Europese regeling inzake bescherming persoonsgegevens. Geen vergelijkbare titel richt zich zoals

Specificaties

ISBN/EAN 9789013162578
Druk 7
€ 85,00
Verwachte bezorgdatum: 09-12
5% korting op je studieboeken?
Bij aanschaf van 2 of meer verschillende nieuwe Nederlandse boeken krijg je bij ons altijd 5% korting!

Artikelomschrijving

Hoe zijn de taken tussen de gewone rechter en de bestuursrechter verdeeld? Deze titel biedt fundamenteel inzicht in de verhouding van verschillende vormen van rechtspraak, puttend uit de Grondwet en andere wetten. De unieke focus op nieuwe jurisprudentie # inclusief de gevolgen hiervan # biedt waardevol houvast voor de praktijkjurist. De gewone rechter en de bestuursrechtspraak gaat in op de taakverdeling tussen de gewone rechter (de burgerlijke rechter en de strafrechter) en de organen die met bestuursrechtspraak zijn belast. Want hoewel de bevoegdheid van de bestuursrechter bepalend is, trekt in de praktijk de strafrechter of burgerlijke rechter de scheidslijn. Het uitgangspunt van deze uitgave beslaat de regeling van de rechtsmacht in de Grondwet en andere wetten. Het beginsel van de formele rechtskracht staat hierbij centraal. Dit beginsel wordt als essentieel door de Hoge Raad en betekent dat, behoudens uitzonderingen, een geldig besluit wordt geacht rechtmatig te zijn. Actuele ontwikkelingen rechtsmacht De rechtspraak, in het bijzonder die van de Hoge Raad, is constant in beweging. Daarom beschrijft deze vernieuwde editie wederom uitvoerig de meest belangwekkende arresten tot 1 november 2020 en voorziet deze van waardevol commentaar. Onder meer komt voor u aan bod: De vernieuwde aandacht voor de formele rechtskracht, mede door de komst van preadviezen voor de Vereniging voor bestuursrecht; De herbevestiging van het beginsel omtrent de aardbevingsschade in Groningen, in het bijzonder de uitvoerig toegelichte interpretatie van de mijnwetgeving en de nadruk op de positie van derde belanghebbenden; Een uitdieping van het onderwerp van de ontoelaatbare doorkruising van een regeling door gebruik van privaatrechtelijke bevoegdheden; Aandacht voor de reikwijdte van de verzoekschriftprocedure in de Algemene wet bestuursrecht tot vergoeding van schade door inbreuk op de Europese regeling inzake bescherming persoonsgegevens. Geen vergelijkbare titel richt zich zoals

Specificaties

ISBN/EAN 9789013162578
Druk 7