• Gratis verzending
  • Al meer dan 1 miljoen studenten bestelden hier

Tekstuitgave Ruimtelijk bestuursrecht 2020/1

9789013156287 - Tekstuitgave Ruimtelijk bestuursrecht 2020/1

Artikelomschrijving

Deze Tekstuitgave biedt u houvast in de snel veranderende wet- en regelgeving op het gebied van de ruimtelijke ordening. U vindt hierin de laatste bepalingen uit de relevante wetgeving verwerkt, waaronder de Wet ruimtelijke ordening, de Woningwet en de Crisis- en herstelwet. Bijgewerkt tot 1 januari 2020. De regelgeving op het terrein van de ruimtelijke ordening is permanent in beweging. Zo wordt hard gewerkt aan de Omgevingswet, de vier AMvB#s en de Omgevingsregeling. In het Besluit omgevingsrecht zijn regels aangepast ten aanzien van het afvalbeheerplan en de Spoedwet aanpak stikstof. Daarnaast kent de Woningwet inmiddels andere regels met betrekking tot huurtoeslag. Wilt u er zeker zijn dat u de meest actuele informatie gebruikt? Met de Tekstuitgave Regelgeving Ruimtelijke Ordening heeft u in één oogopslag zicht op de meest recente tekst van de wetten en uitvoeringsregelingen die voor uw werkveld van belang zijn. In deze uitgave komen alle beleidsvelden binnen het brede terrein van de ruimtelijke ordening aan bod. Er wordt niet enkel stilgestaan bij ruimtelijke ordening, maar ook bij onderwerpen als onteigening, gebiedsontwikkeling, wonen, bouwen, monumenten, milieu en natuur. De onderwerpen worden zowel vanuit een publiekrechtelijk als privaatrechtelijk perspectief bekeken. Uiteraard ontbreekt ook de Algemene wet bestuursrecht niet. Alle belangrijke wetten komen in deze allesomvattende bundel aan bod: de Wet ruimtelijke ordening, de Woningwet, de Crisis- en herstelwet en nog veel meer wetten en regelingen. Ook wijzigingen in de huidige regelgeving die anticiperen op de bedoeling van de komende Omgevingswet zijn verwerkt. Voor uw zoekgemak is alle informatie op structurele en overzichtelijke wijze geordend. In sommige wetten of regelingen is een aantal artikelen of bijlagen niet opgenomen om de omvang van deze tekstuitgave te beperken. De regelgeving is bijgewerkt tot en met de laatste wetswijzigingen per 1 januari 2020. Alle regelingen zijn via de inhoudsg

Specificaties

ISBN/EAN 9789013156287
Druk 2
Helaas...
Uitverkocht

Artikelomschrijving

Deze Tekstuitgave biedt u houvast in de snel veranderende wet- en regelgeving op het gebied van de ruimtelijke ordening. U vindt hierin de laatste bepalingen uit de relevante wetgeving verwerkt, waaronder de Wet ruimtelijke ordening, de Woningwet en de Crisis- en herstelwet. Bijgewerkt tot 1 januari 2020. De regelgeving op het terrein van de ruimtelijke ordening is permanent in beweging. Zo wordt hard gewerkt aan de Omgevingswet, de vier AMvB#s en de Omgevingsregeling. In het Besluit omgevingsrecht zijn regels aangepast ten aanzien van het afvalbeheerplan en de Spoedwet aanpak stikstof. Daarnaast kent de Woningwet inmiddels andere regels met betrekking tot huurtoeslag. Wilt u er zeker zijn dat u de meest actuele informatie gebruikt? Met de Tekstuitgave Regelgeving Ruimtelijke Ordening heeft u in één oogopslag zicht op de meest recente tekst van de wetten en uitvoeringsregelingen die voor uw werkveld van belang zijn. In deze uitgave komen alle beleidsvelden binnen het brede terrein van de ruimtelijke ordening aan bod. Er wordt niet enkel stilgestaan bij ruimtelijke ordening, maar ook bij onderwerpen als onteigening, gebiedsontwikkeling, wonen, bouwen, monumenten, milieu en natuur. De onderwerpen worden zowel vanuit een publiekrechtelijk als privaatrechtelijk perspectief bekeken. Uiteraard ontbreekt ook de Algemene wet bestuursrecht niet. Alle belangrijke wetten komen in deze allesomvattende bundel aan bod: de Wet ruimtelijke ordening, de Woningwet, de Crisis- en herstelwet en nog veel meer wetten en regelingen. Ook wijzigingen in de huidige regelgeving die anticiperen op de bedoeling van de komende Omgevingswet zijn verwerkt. Voor uw zoekgemak is alle informatie op structurele en overzichtelijke wijze geordend. In sommige wetten of regelingen is een aantal artikelen of bijlagen niet opgenomen om de omvang van deze tekstuitgave te beperken. De regelgeving is bijgewerkt tot en met de laatste wetswijzigingen per 1 januari 2020. Alle regelingen zijn via de inhoudsg

Specificaties

ISBN/EAN 9789013156287
Druk 2