• Gratis verzending
  • Al meer dan 1 miljoen studenten bestelden hier

Tekstuitgave gemeentewet 2018-2019

Kaser-van Ewijk, J. L.

9789013151060 - Tekstuitgave gemeentewet 2018-2019

Artikelomschrijving

Deze uitgave biedt een handig naslagwerk voor elke jurist, ambtenaar, adviseur of rechter die zich regelmatig verdiept in de bestuurlijke organisatie van de gemeente. U vindt hierin de actuele stand van zaken omtrent de Gemeentewet per 1 september 2018, compleet gemaakt met actuele wetsvoorstellen. Wanneer u zich beroepsmatig op het vlak van de bestuurlijke organisatie van de gemeente begeeft, dan komt u geregeld in aanraking met de Gemeentewet. De recente overheveling van taken van de centrale overheid naar de gemeenten maakt kennis van deze wet- en regelgeving belangrijker dan ooit. In Tekstuitgave Gemeentewet 2018/2019 vindt u naast de Gemeentewet relevante wetgeving uit de: Grondwet Europees Handvest inzake lokale autonomie Goedkeuringswet Europees Handvest inzake lokale autonomie Algemene wet op het binnentreden Wet algemene regels herindeling Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten Rechtspositiebesluit wethouders Regeling rechtspositie wethouders Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden Rechtspositiebesluit burgemeesters Regeling rechtspositie burgemeesters Circulaire wijziging bezoldiging politieke ambtsdragers gemeenten 2018 Circulaire aangepaste bezoldiging en vergoedingen politieke ambtsdragers gemeenten per 1 januari 2017 Circulaire inhoudende Sociaal Beleidskader burgemeesters Ambtsinstructie commissaris van de Koning Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen Besluit gegevensverstrekking gemeentelijke belastingheffing Regeling diplomatieke en internationale vrijstellingen gemeentelijke belastingen 1997 De uitgave staat tevens stil bij ingediende wetsvoorstellen, die op de peildatum van 1 september 2018 aanhangig zijn bij het parlement. De voorgestelde wetswijzigingen zijn in de voetnoten bij de betreffende regelingen weergegeven. De onderdelen uit de wetsvoorstellen die betrekking hebben op de Gemeentewet zijn ook opgenomen in een apart hoofdstuk Aanhangige wetsvoorstellen .

Specificaties

Auteur Kaser-van Ewijk, J. L.
ISBN/EAN 9789013151060
Druk 1
Helaas...
Uitverkocht
Nieuwe editie
€ 47,50
Verwachte bezorgdatum: 03-03

Artikelomschrijving

Deze uitgave biedt een handig naslagwerk voor elke jurist, ambtenaar, adviseur of rechter die zich regelmatig verdiept in de bestuurlijke organisatie van de gemeente. U vindt hierin de actuele stand van zaken omtrent de Gemeentewet per 1 september 2018, compleet gemaakt met actuele wetsvoorstellen. Wanneer u zich beroepsmatig op het vlak van de bestuurlijke organisatie van de gemeente begeeft, dan komt u geregeld in aanraking met de Gemeentewet. De recente overheveling van taken van de centrale overheid naar de gemeenten maakt kennis van deze wet- en regelgeving belangrijker dan ooit. In Tekstuitgave Gemeentewet 2018/2019 vindt u naast de Gemeentewet relevante wetgeving uit de: Grondwet Europees Handvest inzake lokale autonomie Goedkeuringswet Europees Handvest inzake lokale autonomie Algemene wet op het binnentreden Wet algemene regels herindeling Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten Rechtspositiebesluit wethouders Regeling rechtspositie wethouders Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden Rechtspositiebesluit burgemeesters Regeling rechtspositie burgemeesters Circulaire wijziging bezoldiging politieke ambtsdragers gemeenten 2018 Circulaire aangepaste bezoldiging en vergoedingen politieke ambtsdragers gemeenten per 1 januari 2017 Circulaire inhoudende Sociaal Beleidskader burgemeesters Ambtsinstructie commissaris van de Koning Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen Besluit gegevensverstrekking gemeentelijke belastingheffing Regeling diplomatieke en internationale vrijstellingen gemeentelijke belastingen 1997 De uitgave staat tevens stil bij ingediende wetsvoorstellen, die op de peildatum van 1 september 2018 aanhangig zijn bij het parlement. De voorgestelde wetswijzigingen zijn in de voetnoten bij de betreffende regelingen weergegeven. De onderdelen uit de wetsvoorstellen die betrekking hebben op de Gemeentewet zijn ook opgenomen in een apart hoofdstuk Aanhangige wetsvoorstellen .

Specificaties

Auteur Kaser-van Ewijk, J. L.
ISBN/EAN 9789013151060
Druk 1