• Gratis verzending
  • Al meer dan 1 miljoen studenten bestelden hier

Tekstuitgave Gemeentewet 2017-2018

Kaser-van Ewijk, J. L.

9789013145205 - Tekstuitgave Gemeentewet 2017-2018

Artikelomschrijving

In deze uitgave vindt u de tekst van de Gemeentewet, zoals deze geldt per 1 september 2017. Daarnaast zijn de belangrijkste uitvoeringsbesluiten opgenomen, net als (een verkorte weergave van) enkele wetten die nauw samenhangen met de Gemeentewet en de momenteel bij het parlement lopende wetsvoorstellen. De overheveling van taken van de centrale overheid naar de gemeente maakt kennis van de regelgeving voor gemeenten steeds belangrijker. Tekstuitgave Gemeentewet 2017/2018 biedt hiervoor de nodige actuele informatie - en is dan ook een handig naslagwerk voor elke jurist, ambtenaar, adviseur of rechter die zich regelmatig verdiept in de bestuurlijke organisatie van de gemeente. Naast de Gemeentewet is de volgende wet- en regelgeving in deze uitgave opgenomen: Grondwet Europees Handvest inzake lokale autonomie Goedkeuringswet Europees Handvest inzake lokale autonomie Algemene wet op het binnentreden Wet algemene regels herindeling Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten Rechtspositiebesluit wethouders Regeling rechtspositie wethouders Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden Rechtspositiebesluit burgemeesters Regeling rechtspositie burgemeesters Circulaire van 29 november 2016 inhoudende geïndexeerde bedragen voor politieke ambtsdragers gemeenten per 1 januari 2017 Circulaire van 1 oktober 2015 inhoudende wijziging bezoldiging burgemeesters en wethouders, alsmede wijziging tegemoetkoming ziektekostenverzekering raadsleden Circulaire inhoudende sociaal beleidskader burgemeesters Ambtsinstructie commissaris van de Koning Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen Besluit gegevensverstrekking gemeentelijke belastingheffing Regeling diplomatieke en internationale vrijstellingen gemeentelijke belastingen 1997

Specificaties

Auteur Kaser-van Ewijk, J. L.
ISBN/EAN 9789013145205
Druk 1
Helaas...
Uitverkocht
Nieuwe editie
€ 47,31
Verwachte bezorgdatum 26-04

Artikelomschrijving

In deze uitgave vindt u de tekst van de Gemeentewet, zoals deze geldt per 1 september 2017. Daarnaast zijn de belangrijkste uitvoeringsbesluiten opgenomen, net als (een verkorte weergave van) enkele wetten die nauw samenhangen met de Gemeentewet en de momenteel bij het parlement lopende wetsvoorstellen. De overheveling van taken van de centrale overheid naar de gemeente maakt kennis van de regelgeving voor gemeenten steeds belangrijker. Tekstuitgave Gemeentewet 2017/2018 biedt hiervoor de nodige actuele informatie - en is dan ook een handig naslagwerk voor elke jurist, ambtenaar, adviseur of rechter die zich regelmatig verdiept in de bestuurlijke organisatie van de gemeente. Naast de Gemeentewet is de volgende wet- en regelgeving in deze uitgave opgenomen: Grondwet Europees Handvest inzake lokale autonomie Goedkeuringswet Europees Handvest inzake lokale autonomie Algemene wet op het binnentreden Wet algemene regels herindeling Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten Rechtspositiebesluit wethouders Regeling rechtspositie wethouders Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden Rechtspositiebesluit burgemeesters Regeling rechtspositie burgemeesters Circulaire van 29 november 2016 inhoudende geïndexeerde bedragen voor politieke ambtsdragers gemeenten per 1 januari 2017 Circulaire van 1 oktober 2015 inhoudende wijziging bezoldiging burgemeesters en wethouders, alsmede wijziging tegemoetkoming ziektekostenverzekering raadsleden Circulaire inhoudende sociaal beleidskader burgemeesters Ambtsinstructie commissaris van de Koning Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen Besluit gegevensverstrekking gemeentelijke belastingheffing Regeling diplomatieke en internationale vrijstellingen gemeentelijke belastingen 1997

Specificaties

Auteur Kaser-van Ewijk, J. L.
ISBN/EAN 9789013145205
Druk 1