• Gratis verzending
  • Al meer dan 1 miljoen studenten bestelden hier

Sociaal Memo Kind en Gezin 2017

Eikelboom De Bondt

9789013141108 - Sociaal Memo Kind en Gezin 2017

Artikelomschrijving

Sociaal Memo Kind <(>&<)> Gezin beschrijft op kernpunten alle belangrijke bepalingen uit wet- en regelgeving over sociale zekerheid in Nederland voor kinderen en hun ouders. Dit is een compact en overzichtelijk naslagwerk voor professionals die zich bezighouden met de doelgroep kinderen en ouders. Zowel bij de beleidsontwikkeling als de -uitvoering. Een greep uit de onderwerpen die worden behandeld: Jeugdwet, Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg, Wmo, minimumloon, toeslagen, kinderbijslag, Algemene nabestaandenwet, Wajong, Sociale werkvoorziening (Wsw), Premieheffing en financiering en meer. Vergeleken met soortgelijke werken is Sociaal Memo Kind <(>&<)> Gezin 2017 beknopt én compleet. Veel bestaande uitgaven buigen zich veelal uitgebreider over een beperkte set wetten, of gaan juist niet dieper dan de hoofdlijnen. Deze uitgave bevat per wet een compleet overzicht van de stand van zaken. Dit complete handzame overzicht is voor de momenten wanneer u tijdens de werkdag vlug even iets moet opzoeken. Bijvoorbeeld hoe het ook al weer zat met zorgtoeslag voor kinderen boven de 18 - of één van de honderden andere bepalingen die in deze editie overzichtelijk samenkomen. De memo gebruikt puntsgewijze opsommingen, per wet gegroepeerd op onderwerp. Zo vindt u binnen een handomdraai wat u zoekt. Nieuw in Editie 2017 Ten opzichte van de vorige editie is de inhoud compleet herzien naar de stand van zaken per 1 juli 2017. Meer in het bijzonder komen in deze editie aan de orde: · Aanpassingen verzekerd pakket 2017 in Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg · Persoonsgebonden budget in de Zorgverzekeringswet · Overdracht taken Zorginstituut Nederland aan CAK · Aanbestedingseisen in Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 · Verbod tot inhouding op of verrekening met het wettelijk minimumloon · Verhoging wettelijk minimumloon voor 18, 19 en 20 jarigen per 1 juli 2017 · Dubbele kinderbijslag voor topsporttalenten in het (v)mbo · Aanpassingen voorgezette werkregeling en Bremanreg

Specificaties

Auteur Eikelboom De Bondt
ISBN/EAN 9789013141108
Druk 1
Helaas...
Uitverkocht
Nieuwe editie
€ 55,00
Verwachte bezorgdatum: 28-01

Artikelomschrijving

Sociaal Memo Kind <(>&<)> Gezin beschrijft op kernpunten alle belangrijke bepalingen uit wet- en regelgeving over sociale zekerheid in Nederland voor kinderen en hun ouders. Dit is een compact en overzichtelijk naslagwerk voor professionals die zich bezighouden met de doelgroep kinderen en ouders. Zowel bij de beleidsontwikkeling als de -uitvoering. Een greep uit de onderwerpen die worden behandeld: Jeugdwet, Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg, Wmo, minimumloon, toeslagen, kinderbijslag, Algemene nabestaandenwet, Wajong, Sociale werkvoorziening (Wsw), Premieheffing en financiering en meer. Vergeleken met soortgelijke werken is Sociaal Memo Kind <(>&<)> Gezin 2017 beknopt én compleet. Veel bestaande uitgaven buigen zich veelal uitgebreider over een beperkte set wetten, of gaan juist niet dieper dan de hoofdlijnen. Deze uitgave bevat per wet een compleet overzicht van de stand van zaken. Dit complete handzame overzicht is voor de momenten wanneer u tijdens de werkdag vlug even iets moet opzoeken. Bijvoorbeeld hoe het ook al weer zat met zorgtoeslag voor kinderen boven de 18 - of één van de honderden andere bepalingen die in deze editie overzichtelijk samenkomen. De memo gebruikt puntsgewijze opsommingen, per wet gegroepeerd op onderwerp. Zo vindt u binnen een handomdraai wat u zoekt. Nieuw in Editie 2017 Ten opzichte van de vorige editie is de inhoud compleet herzien naar de stand van zaken per 1 juli 2017. Meer in het bijzonder komen in deze editie aan de orde: · Aanpassingen verzekerd pakket 2017 in Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg · Persoonsgebonden budget in de Zorgverzekeringswet · Overdracht taken Zorginstituut Nederland aan CAK · Aanbestedingseisen in Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 · Verbod tot inhouding op of verrekening met het wettelijk minimumloon · Verhoging wettelijk minimumloon voor 18, 19 en 20 jarigen per 1 juli 2017 · Dubbele kinderbijslag voor topsporttalenten in het (v)mbo · Aanpassingen voorgezette werkregeling en Bremanreg

Specificaties

Auteur Eikelboom De Bondt
ISBN/EAN 9789013141108
Druk 1