Menu
Sluiten

Tekstuitgave Wetgeving Ruimtelijke Ordening 2016-2017

Kluwer
ISBN/EAN 9789013136081
Druk 1
Met de Tekstuitgave Wetgeving ruimtelijke ordening heeft u in één oogopslag zicht op de voor uw werkveld belangrijkste wetten en uitvoeringsregelingen. Alle beleidsvelden worden belicht: niet alleen ruimtelijke ordening, maar ook aanpalende terreinen, zoals onteigening, gebiedsontwikkeling, wonen, bouwen, monumenten, milieu en natuur. Zowel vanuit publiekrechtelijk als privaatrechtelijk perspectief (zoals het burenrecht). Deze wettenpocket is uw startpunt voor het uitzoeken van de juridische aspecten in uw werkproces. Handig voor het opstellen van juridische en inhoudelijke argumenten in uw eigen dossiers (zoals beleidsnota*s, adviezen, ruimtelijke plannen, vergunningaanvragen, beschikkingen, bezwaar- en beroepschriften, pleitnota*s en verweerschriften). En met dit handzame boekje heeft u in elke situatie de wettekst bij de hand (zoals tijdens overleg, vergaderingen, bezwaar- en beroepsprocedures of rechtszittingen). Kortom: ideaal voor professionals bij overheden (Rijk, provincies, gemeenten), advocatuur, bedrijfsjuristen en burgers. De wetgever actualiseert permanent de regelgeving vanuit de behoefte vanuit de praktijk tot aanpassing. Nieuw in deze editie is de Erfgoedwet en verder alle wetswijzigingen tot 1 augustus 2016. De volgende regelgeving is opgenomen: - Wet ruimtelijke ordening (Wro); - Besluit ruimtelijke ordening (Bro); - Crisis- en herstelwet (Chw); - Interimwet stad-en-milieubenadering; - Wet milieubeheer (uittreksel); - Flora- en faunawet; - Habitatrichtlijn (uittreksel); - Tracéwet; - Spoedwet wegverbreding; - Woningwet, - Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo); - Besluit omgevingsrecht (Bor); - Regeling omgevingsrecht (Mor); - Erfgoedwet; - Monumentenwet 1988 (uittreksel); - Leegstandswet; - Huisvestingswet 2014; - Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015; - Burgerlijk Wetboek Boek 5 (uittreksel); - onteigeningswet; - Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten; - Wet openbaarheid van bestuur; - Wet
Opvolger beschikbaar!
Compleet
Alles voor jouw opleiding
24/7 op de hoogte
Volg je bestelling in Mijn Studystore
Op tijd
Bij je thuisbezorgd

Tekstuitgave Wetgeving Ruimtelijke Ordening 2018/2019

Wolters Kluwer
ISBN/EAN
9789013147230

Druk
1

Van dit artikel (9789013147230 / Tekstuitgave Wetgeving Ruimtelijke Ordening 2018/2019) is nog geen omschrijving beschikbaar
€ 80,00
Nog niet verschenen. Vandaag besteld, 10-08 bezorgd
Aantal
Winkelwagen
Sluiten