• Gratis verzending
  • Al meer dan 1 miljoen studenten bestelden hier

Tekstuitgave Ruimtelijk bestuursrecht 2016-1

Zundert, J.W. van

9789013135374 - Tekstuitgave Ruimtelijk bestuursrecht 2016-1

Artikelomschrijving

Met de Tekstuitgave Ruimtelijk bestuursrecht heeft u in één oogopslag zicht op de voor uw werkveld belangrijkste wetten en regelingen. Alle beleidsvelden worden belicht: niet alleen ruimtelijke ordening, maar ook aanpalende terreinen, zoals gebiedsontwikkeling, bouwen, milieu en monumenten. De wettenpocket is uw startpunt voor het uitzoeken van de juridische aspecten in uw werkproces. Handig voor het opstellen van juridische en inhoudelijke argumenten in uw eigen dossiers (zoals beleidsnota*s, ruimtelijke plannen, beschikkingen, pleitnota*s en verweerschriften). En met dit handzame boekje heeft u in elke situatie de wettekst bij de hand (zoals tijdens overleg, vergaderingen of rechtszittingen). Centraal staat de Wet ruimtelijke ordening: - Wet ruimtelijke ordening (Wro); - Besluit ruimtelijke ordening (Bro); - Regelingen ruimtelijke documenten op papier; - Regeling standaarden ruimtelijke ordening. Ook uit andere rechtsgebieden en beleidsterreinen is regelgeving opgenomen: - Woningwet; - Crisis- en herstelwet, Besluit uitvoering Chw; - Tracéwet en Spoedwet wegverbreding; - Interimwet stad-en-milieubenadering; - Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en Besluit omgevingsrecht (Bor); - Monumentenwet en Erfgoedwet; - Wet milieubeheer, Besluit milieueffectrapportage, Wet geluidhinder, Besluit externe veiligheid inrichtingen. Uiteraard ontbreekt ook niet de Algemene wet bestuursrecht, zodat u ook grip heeft op de procedurele aspecten in uw werkzaamheden. Alle regelingen zijn via de inhoudsgave en het trefwoordenregister toegankelijk gemaakt. Uiteraard is ook de bronvermelding van de regelgeving is opgenomen (Staatsblad, Staatscourant). Kortom: U heeft alle belangrijke regelgeving in één handzame pocket bij elkaar..

Specificaties

Auteur Zundert, J.W. van
ISBN/EAN 9789013135374
Druk 1
Helaas...
Uitverkocht
Nieuwe editie
€ 97,50
Verwachte bezorgdatum: 03-04

Artikelomschrijving

Met de Tekstuitgave Ruimtelijk bestuursrecht heeft u in één oogopslag zicht op de voor uw werkveld belangrijkste wetten en regelingen. Alle beleidsvelden worden belicht: niet alleen ruimtelijke ordening, maar ook aanpalende terreinen, zoals gebiedsontwikkeling, bouwen, milieu en monumenten. De wettenpocket is uw startpunt voor het uitzoeken van de juridische aspecten in uw werkproces. Handig voor het opstellen van juridische en inhoudelijke argumenten in uw eigen dossiers (zoals beleidsnota*s, ruimtelijke plannen, beschikkingen, pleitnota*s en verweerschriften). En met dit handzame boekje heeft u in elke situatie de wettekst bij de hand (zoals tijdens overleg, vergaderingen of rechtszittingen). Centraal staat de Wet ruimtelijke ordening: - Wet ruimtelijke ordening (Wro); - Besluit ruimtelijke ordening (Bro); - Regelingen ruimtelijke documenten op papier; - Regeling standaarden ruimtelijke ordening. Ook uit andere rechtsgebieden en beleidsterreinen is regelgeving opgenomen: - Woningwet; - Crisis- en herstelwet, Besluit uitvoering Chw; - Tracéwet en Spoedwet wegverbreding; - Interimwet stad-en-milieubenadering; - Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en Besluit omgevingsrecht (Bor); - Monumentenwet en Erfgoedwet; - Wet milieubeheer, Besluit milieueffectrapportage, Wet geluidhinder, Besluit externe veiligheid inrichtingen. Uiteraard ontbreekt ook niet de Algemene wet bestuursrecht, zodat u ook grip heeft op de procedurele aspecten in uw werkzaamheden. Alle regelingen zijn via de inhoudsgave en het trefwoordenregister toegankelijk gemaakt. Uiteraard is ook de bronvermelding van de regelgeving is opgenomen (Staatsblad, Staatscourant). Kortom: U heeft alle belangrijke regelgeving in één handzame pocket bij elkaar..

Specificaties

Auteur Zundert, J.W. van
ISBN/EAN 9789013135374
Druk 1