• Tot 10% korting
  • Ook 2e hands studieboeken
  • Gratis verzending
9789013131956 - Vraagbaak handhaving omgevingsrecht 2016

Vraagbaak handhaving omgevingsrecht 2016

Wolters Kluwer

9789013131956 - Vraagbaak handhaving omgevingsrecht 2016

ISBN/EAN 9789013131956

Druk 1

Deze vraagbaak geeft korte praktische antwoorden op de meest gestelde vragen op het terrein van het toezicht en de handhaving van het omgevingsrecht. Het omgevingsrecht is een dynamisch rechtsgebied. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), het Activiteitenbesluit milieubeheer en het in de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel Omgevingswet zijn hiervan de meest recente voorbeelden. Al deze wijzigingen leveren nieuwe vragen op in het werkveld. In deze Vraagbaak worden eerst de organisatie en de bevoegdheden van (decentrale) overheden behandeld. Vervolgens komen de dwangmiddelen (bestuursdwang en dwangsom) en de procedures aan bod. Ten slotte worden de nieuwe regels uit het handhavingshoofdstuk van de Omgevingswet toegelicht. Qua onderwerpen komen eerst de milieucompartimenten aan bod (zoals afval, bodem, geluid, lucht en water). Vervolgens andere milieuthema's (zoals stoffen, REACH en CLP, en land- en tuinbouw) en meer integrale thema's (zoals externe veiligheid). Tenslotte worden ook de andere onderwerpen uit de fysieke leefomgeving besproken (ruimtelijke ordening en bouwen). De antwoorden uit deze vraagbaak bevatten veel direct toepasbare informatie in de handhavingspraktijk, mede dankzij de beknopte en heldere redactionele formule van 'vraag en antwoord'. De Vraagbaak Handhaving Omgevingsrecht is een actueel en praktisch naslagwerk voor iedereen die met de uitvoering te maken heeft.

Uitverkocht
Compleet
Alles voor jouw opleiding
24/7 op de hoogte
Volg je bestelling in Mijn Studystore
Op tijd
Bij je thuisbezorgd