Menu
Sluiten
  • Home
  • Product
  • wetteksten burgerlijk wetboek wetboek van burgerlijke rechtsvordering 2015 2016
Bekijk

Wetteksten burgerlijk wetboek: Wetboek van burgerlijke rechtsvordering 2015-2016

Kluwer
ISBN/EAN
9789013130232
Druk
1

In Wetteksten Burgerlijk Wetboek/Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering staan het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering inclusief overgangsrecht en transponeringstabellen centraal. Ook is aanverwante wet- en regelgeving en de Wet op de rechterlijke organisatie opgenomen. Nieuw in deze editie zijn de Faillissementswet en de Invorderingswet 1990. Verder bevat deze pocket een aantal wetsvoorstellen. Het betreft de wetsvoorstellen in het kader van het KEI -project: het wetsvoorstel vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht (Kamerstukken 34059), het wetsvoorstel digitalisering procesrecht in hoger beroep en cassatie (Kamerstukken 34138) en het wetsvoorstel Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht (Kamerstukken 34212). Ook de toekomstige wijzigingen van de Faillissementswet (nieuw art. 106a - 106e) (Kamerstukken 34011) in het kader van de Wet civielrechtelijk bestuursverbod zijn opgenomen. Het boek is erg praktisch in gebruik: Als onderscheid met het geldende recht is toekomstige wetgeving cursief weergegeven De wetsartikelen zijn, waar mogelijk, voorzien van instructieve kopjes in de marge Om snel en doeltreffend te kunnen zoeken is een uitgebreide inhoudsopgave en trefwoordenregister opgenomen Er zijn grijze blokjes aangebracht aan de snijkant van de pagina's. Deze blokjes markeren de diverse onderdelen, waarvan u het overzicht vindt in de inhoudsopgave Voor wie Editie 2015-2016 Wetteksten Burgerlijk Wetboek/Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is bestemd voor iedereen die deze wetteksten voor hun studie, hun werkkring of voor privégebruik bij de hand willen hebben. Deze editie is geheel bijgewerkt naar de stand van zaken per 15 juni 2015.

Uitverkocht


Wetteksten Burgerlijk Wetboek/Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 2017-2018

Wolters Kluwer
ISBN/EAN
9789013140859
Druk
1

Wetteksten Burgerlijk Wetboek/Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering biedt u niet alleen de wetteksten van het Burgerlijk Wetboek/Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, maar ook een aantal wetsvoorstellen: de Wet van 24 april 2017, Stb. 277, tot wijziging van Boek 1 BW en de Faillissementswet om de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken (inwerkingtreding per 1 januari 2018). Evenals het wetsvoorstel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Kamerstukken 34491), dat enkele bepalingen omtrent het bestuur en de RvC van commissarissen moet uniformeren en verduidelijken. Wetten in kader KEI-project Deze uitgave bevat ook drie wetten in het kader van het KEI-project. Het programma KEI (Programma Kwaliteit en Innovatie) heeft op termijn namelijk grote consequenties voor het procederen in civielrechtelijke en bestuursrechtelijke zaken, hetgeen de opname in deze bundel rechtvaardigt. Het gaat om deze drie wetten: - Wet 13 juli 2016, Stb. 2016, 288, tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Awb in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht (KEI I) - Wet van 13 juli 2016, Stb. 2016, 289, tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie (KEI II) - Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht (Uittreksel)( (KEI III). Onderscheid geldende/toekomstig wetgeving In deze uitgave treft u niet alleen geldend recht aan, maar ook toekomstige wetgeving. Om het onderscheid te duiden, is toekomstige wetgeving cursief weergegeven. Waar mogelijk zijn de wetsartikelen voorzien van instructieve kopjes in de marge. In combinatie met de uitgebreide inhoudsopgave en het trefwoordenregister komt u zo snel uit bij de juiste wetsartikelen.

Nieuw

€30,00
Op voorraad. Vandaag besteld, uiterlijk 19-01 bezorgd

Retourneren binnen 14 dagen

Ook artikelen met korting

Veiligheid eerst

Privacy staat voorop

Gratis verzending

Alles snel en gratis thuisbezorgd

Winkelwagen
Sluiten
Naar kassa
0 product(en) - €0,00