Menu
Sluiten

Tekstuitgave gemeentewet 2014/2015

Kaser-van Ewijk, J. L.
ISBN/EAN 9789013125481
Druk 1
Deze uitgave bevat de Gemeentewet met peildatum 1 september 2014, aangevuld met de bij het parlement aanhangige wetsvoorstellen. De voorgestelde wijzigingen zijn verwerkt in voetnoten onder de tekst. De onderdelen uit de wetsvoorstellen die betrekking hebben op de Gemeentewet zijn opgenomen in een apart hoofdstuk 'Aanhangige wetsvoorstellen'. Ook bij de in deze tekstuitgave opgenomen overige regelgeving zijn voorgestelde wijzigingen, in de voetnoten onder de tekst van de betreffende regeling, weergegeven. Naast de Gemeentewet is de volgende wet- en regelgeving in de uitgave opgenomen: Grondwet, Europees Handvest inzake lokale autonomie, Goedkeuringswet Europees Handvest inzake lokale autonomie, Algemene wet op het binnentreden, Wet algemene regels herindeling, Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, Rechtspositiebesluit wethouders, Regeling rechtspositie wethouders, Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden, Rechtspositiebesluit burgemeesters, Regeling rechtspositie burgemeesters, Circulaire inhoudende wijzigingen van de bedragen per 1 januari 2014 van de (onkosten)vergoedingen voor burgemeesters, wethouders, raadsleden en commissieleden, Ambtsinstructie commissaris van de Koning, Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen, Besluit gegevensverstrekking gemeentelijke belastingheffing, Regeling diplomatieke en internationale vrijstellingen gemeentelijke belastingen 1997.
Opvolger beschikbaar!
Compleet
Alles voor jouw opleiding
24/7 op de hoogte
Volg je bestelling in Mijn Studystore
Op tijd
Bij je thuisbezorgd

Tekstuitgave Gemeentewet 2017-2018

Kaser-van Ewijk, J. L.
ISBN/EAN
9789013145205

Druk
1

In deze uitgave vindt u de tekst van de Gemeentewet, zoals deze geldt per 1 september 2017. Daarnaast zijn de belangrijkste uitvoeringsbesluiten opgenomen, net als (een verkorte weergave van) enkele wetten die nauw samenhangen met de Gemeentewet en de momenteel bij het parlement lopende wetsvoorstellen. De overheveling van taken van de centrale overheid naar de gemeente maakt kennis van de regelgeving voor gemeenten steeds belangrijker. Tekstuitgave Gemeentewet 2017/2018 biedt hiervoor de nodige actuele informatie - en is dan ook een handig naslagwerk voor elke jurist, ambtenaar, adviseur of rechter die zich regelmatig verdiept in de bestuurlijke organisatie van de gemeente. Naast de Gemeentewet is de volgende wet- en regelgeving in deze uitgave opgenomen: Grondwet Europees Handvest inzake lokale autonomie Goedkeuringswet Europees Handvest inzake lokale autonomie Algemene wet op het binnentreden Wet algemene regels herindeling Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten Rechtspositiebesluit wethouders Regeling rechtspositie wethouders Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden Rechtspositiebesluit burgemeesters Regeling rechtspositie burgemeesters Circulaire van 29 november 2016 inhoudende geïndexeerde bedragen voor politieke ambtsdragers gemeenten per 1 januari 2017 Circulaire van 1 oktober 2015 inhoudende wijziging bezoldiging burgemeesters en wethouders, alsmede wijziging tegemoetkoming ziektekostenverzekering raadsleden Circulaire inhoudende sociaal beleidskader burgemeesters Ambtsinstructie commissaris van de Koning Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen Besluit gegevensverstrekking gemeentelijke belastingheffing Regeling diplomatieke en internationale vrijstellingen gemeentelijke belastingen 1997
€ 44,50
Vandaag besteld, 26-05 bezorgd
Aantal
Winkelwagen
Sluiten