Menu
Sluiten

Wetteksten burgerlijk wetboek: Wetboek van burgerlijke rechtsvordering 2014-2015

ISBN/EAN 9789013122282
Druk 1
In de pocket Wetteksten Burgerlijk Wetboek / Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering vindt u de gehele tekst van het Burgerlijk Wetboek (Boeken 1 tot en met 10) en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, inclusief overgangsrecht en transponeringstabellen. Tevens is de Wet op de rechterlijke organisatie opgenomen. Als toekomstig recht is opgenomen Stb. 2014, 200: Wijziging van Boek 3, Boek 6 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en het Vierde Boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de modernisering van het Arbitragerecht. De Wijzigingswet is in het Staatsblad gepubliceerd maar nog niet in werking getreden. Van de Wet werk en zekerheid, gepubliceerd in Stb. 2014, 216, is een uittreksel van de toekomstige wijzigingen in Boek 7 opgenomen. De datum van inwerkingtreding is nog niet bekend. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes, alsmede van verwijzingen naar andere relevante artikelen. Verder bevat de pocket een uitgebreid trefwoordenregister. Een zeer handige uitgave voor iedereen die voor studie, werkkring of privégebruik een teksteditie van dit wetboek bij de hand wil hebben. De editie 2014-2015 biedt de stand van zaken per 1 augustus 2014, zoals voorzien per medio juni 2014.
Opvolger beschikbaar!
Compleet
Alles voor jouw opleiding
24/7 op de hoogte
Volg je bestelling in Mijn Studystore
Op tijd
Bij je thuisbezorgd

Wetteksten Burgerlijk Wetboek/Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 2017-2018

Wolters Kluwer
ISBN/EAN
9789013140859

Druk
1

Wetteksten Burgerlijk Wetboek/Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering biedt u niet alleen de wetteksten van het Burgerlijk Wetboek/Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, maar ook een aantal wetsvoorstellen: de Wet van 24 april 2017, Stb. 277, tot wijziging van Boek 1 BW en de Faillissementswet om de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken (inwerkingtreding per 1 januari 2018). Evenals het wetsvoorstel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Kamerstukken 34491), dat enkele bepalingen omtrent het bestuur en de RvC van commissarissen moet uniformeren en verduidelijken. Wetten in kader KEI-project Deze uitgave bevat ook drie wetten in het kader van het KEI-project. Het programma KEI (Programma Kwaliteit en Innovatie) heeft op termijn namelijk grote consequenties voor het procederen in civielrechtelijke en bestuursrechtelijke zaken, hetgeen de opname in deze bundel rechtvaardigt. Het gaat om deze drie wetten: - Wet 13 juli 2016, Stb. 2016, 288, tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Awb in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht (KEI I) - Wet van 13 juli 2016, Stb. 2016, 289, tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie (KEI II) - Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht (Uittreksel)( (KEI III). Onderscheid geldende/toekomstig wetgeving In deze uitgave treft u niet alleen geldend recht aan, maar ook toekomstige wetgeving. Om het onderscheid te duiden, is toekomstige wetgeving cursief weergegeven. Waar mogelijk zijn de wetsartikelen voorzien van instructieve kopjes in de marge. In combinatie met de uitgebreide inhoudsopgave en het trefwoordenregister komt u zo snel uit bij de juiste wetsartikelen.
€ 30,00
Op voorraad
Op voorraad. Vandaag besteld, uiterlijk 22-02 bezorgd
Aantal
Winkelwagen
Sluiten