Menu
Sluiten

De overheidsonderneming

ISBN/EAN 9789013120615
Druk 1
De overheidsonderneming is een private onderneming met een publiek belang waarin de overheid mede door middel van privaatrechtelijke bevoegdheden een overwegende mate van beleidsbepalende invloed uitoefent. De NS, Schiphol en TenneT - die in dit boek als casestudies worden besproken - zijn voorbeelden van deze overheidsondernemingen. De borging van publieke belangen binnen dergelijke ondernemingen dient plaats te vinden binnen het vennootschapsrechtelijk kader. Er bestaat echter een spanningsveld wanneer de overheid invloed uitoefent in overheidsondernemingen. Dit komt mede doordat de overheidsonderneming een eigen rechtspersoonlijkheid heeft met een doelstelling die kan afwijken van het publieke belang. Op overheidsinvloed in overheidsondernemingen is een bijzonder samenstel van bestuursrechtelijke, Europeesrechtelijke en vennootschapsrechtelijke regels van toepassing. In dit boek wordt onderzocht welke mate en wijzen van overheidsinvloed mogelijk zijn om de centrale vraag te beantwoorden, namelijk of een specifieke regeling in het Nederlandse rechtspersonenrecht voor de privaatrechtelijke rechtsvorm van de overheidsonderneming wenselijk is. Hiertoe wordt ook gekeken naar het Duitse, Belgische, Franse en Engelse vennootschapsrecht. Mede om de herkenbaarheid van overheidsondernemingen en de legitimiteit van overheidsinvloed in deze ondernemingen te vergroten, wordt wijziging van Boek 2 BW aanbevolen teneinde een eigen rechtsfiguur voor overheidsondernemingen te creëren.
Uitverkocht
Compleet
Alles voor jouw opleiding
24/7 op de hoogte
Volg je bestelling in Mijn Studystore
Op tijd
Bij je thuisbezorgd
Winkelwagen
Sluiten