• Gratis verzending
  • Al meer dan 1 miljoen studenten bestelden hier

De gelaagdheid van de vreemd.regelgeving in hist.en vergel.perspectief

9789013118667 - De gelaagdheid van de vreemd.regelgeving in hist.en vergel.perspectief
2e hands

Artikelomschrijving

De Nederlandse vreemdelingenregelgeving heeft een gelaagde structuur. De indeling in vier lagen: wet, AMvB, ministeriƫle regeling, beleidsregels, is in het Nederlandse bestuursrecht gebruikelijk. Ook de vreemdelingenregelgeving van andere EU-lidstaten kent een gelaagde structuur. Maar de Nederlandse Vreemdelingenwet bevat relatief veel delegatiebepalingen en facultatieve bepalingen, waarin rechten, aanspraken en verplichtingen van vreemdelingen zijn neergelegd of uitgewerkt. In dit boek wordt deze gelaagdheid vanuit een historisch en rechtsvergelijkend perspectief belicht. Is de structuur in de loop der tijd veranderd, wijkt de vreemdelingenregelgeving op dit punt af van andere terreinen van het bestuursrecht en kennen andere EU-lidstaten vergelijkbare gelaagde stelsels? Het boek geeft inzicht in de oorzaken van de gelaagde structuur en de voor- en nadelen ervan voor organisaties en functionarissen die de regels moeten uitvoeren, handhaven, toepassen of interpreteren. Het gebruik van gedelegeerde regelgeving en beleidsregels levert spanning op tussen rechtszekerheid en democratische legitimatie enerzijds en bestuurlijke flexibiliteit en slagvaardigheid anderzijds. De omvang en complexiteit van de vreemdelingenregelgeving leidt bovendien tot onduidelijkheid over wat in welke laag is geregeld en wat de status is van de verschillende regels. Dit gebrek aan inzichtelijkheid wordt vergroot door het toegenomen tempo waarin de wijzigingen elkaar opvolgen, mede veroorzaakt door de snelle kabinetswisselingen en dadendrang van de bewindspersonen verantwoordelijk voor de vreemdelingenregelgeving in het afgelopen decennium.

Specificaties

ISBN/EAN 9789013118667
Druk 1
Uitverkocht

Artikelomschrijving

De Nederlandse vreemdelingenregelgeving heeft een gelaagde structuur. De indeling in vier lagen: wet, AMvB, ministeriƫle regeling, beleidsregels, is in het Nederlandse bestuursrecht gebruikelijk. Ook de vreemdelingenregelgeving van andere EU-lidstaten kent een gelaagde structuur. Maar de Nederlandse Vreemdelingenwet bevat relatief veel delegatiebepalingen en facultatieve bepalingen, waarin rechten, aanspraken en verplichtingen van vreemdelingen zijn neergelegd of uitgewerkt. In dit boek wordt deze gelaagdheid vanuit een historisch en rechtsvergelijkend perspectief belicht. Is de structuur in de loop der tijd veranderd, wijkt de vreemdelingenregelgeving op dit punt af van andere terreinen van het bestuursrecht en kennen andere EU-lidstaten vergelijkbare gelaagde stelsels? Het boek geeft inzicht in de oorzaken van de gelaagde structuur en de voor- en nadelen ervan voor organisaties en functionarissen die de regels moeten uitvoeren, handhaven, toepassen of interpreteren. Het gebruik van gedelegeerde regelgeving en beleidsregels levert spanning op tussen rechtszekerheid en democratische legitimatie enerzijds en bestuurlijke flexibiliteit en slagvaardigheid anderzijds. De omvang en complexiteit van de vreemdelingenregelgeving leidt bovendien tot onduidelijkheid over wat in welke laag is geregeld en wat de status is van de verschillende regels. Dit gebrek aan inzichtelijkheid wordt vergroot door het toegenomen tempo waarin de wijzigingen elkaar opvolgen, mede veroorzaakt door de snelle kabinetswisselingen en dadendrang van de bewindspersonen verantwoordelijk voor de vreemdelingenregelgeving in het afgelopen decennium.

Specificaties

ISBN/EAN 9789013118667
Druk 1