• Gratis verzending
  • Al meer dan 1 miljoen studenten bestelden hier

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (wabo) / 2013

9789013116977 - Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (wabo) / 2013

Artikelomschrijving

Deze tekstuitgave bevat de tekst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Er is uitgegaan van de wetteksten van 1 mei 2013 en de op die datum bekende voorgenomen wijzigingen. Daarnaast zijn integraal opgenomen het Besluit omgevingsrecht (Bor), de ministeriƫle Regeling omgevingsrecht (Mor), de Invoeringswet Wabo en de als gevolg van de Wabo gewijzigde Monumentenwet 1988, Wet milieubeheer, Wet ruimtelijke ordening, Waterwet en de Woningwet. Ten slotte zijn in verband met de Wabo relevante bepalingen opgenomen van de Crisis- en herstelwet (hoofdstuk 1), de Flora- en faunawet (Afdeling 2A) en de Natuurbeschermingswet 1998 (hoofdstuk IX). Ten behoeve van de leesbaarheid is de Wabo voorzien van kopjes bij de artikelen.

Specificaties

ISBN/EAN 9789013116977
Druk 1
Helaas...
Uitverkocht

Artikelomschrijving

Deze tekstuitgave bevat de tekst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Er is uitgegaan van de wetteksten van 1 mei 2013 en de op die datum bekende voorgenomen wijzigingen. Daarnaast zijn integraal opgenomen het Besluit omgevingsrecht (Bor), de ministeriƫle Regeling omgevingsrecht (Mor), de Invoeringswet Wabo en de als gevolg van de Wabo gewijzigde Monumentenwet 1988, Wet milieubeheer, Wet ruimtelijke ordening, Waterwet en de Woningwet. Ten slotte zijn in verband met de Wabo relevante bepalingen opgenomen van de Crisis- en herstelwet (hoofdstuk 1), de Flora- en faunawet (Afdeling 2A) en de Natuurbeschermingswet 1998 (hoofdstuk IX). Ten behoeve van de leesbaarheid is de Wabo voorzien van kopjes bij de artikelen.

Specificaties

ISBN/EAN 9789013116977
Druk 1