Menu
Sluiten

Europocket 2012

ISBN/EAN 9789013102222
Druk 21
Van dit artikel (9789013102222 / Europocket 2012) is nog geen omschrijving beschikbaar
Opvolger beschikbaar!
Compleet
Alles voor jouw opleiding
24/7 op de hoogte
Volg je bestelling in Mijn Studystore
Op tijd
Bij je thuisbezorgd

Europocket

Fijken, H. van
ISBN/EAN
9789013127614

Druk
23

De Europocket is geheel bijgewerkt tot en met 1 januari 2015 en biedt een bruikbaar, volledig en tegelijk handzame bundeling van Europese relevante regelgeving voor de rechtspraktijk en juridisch onderwijs. De Europocket bevat uiteraard primair EU-recht, de Verdragen en het Handvest voor de Grondrechten van de Europese Unie, alsmede de toelichting op het Handvest en diverse protocollen. Bovendien is door de redactie een aantal secondaire EU-instrumenten geselecteerd die relevant zijn voor zowel de rechtspraktijk als juridisch onderwijs. Het gaat om belangrijke EU-instrumenten op verschillende materiële terreinen van het EU-recht. Om het gebruiksgemak te vergroten zijn de instrumenten opgedeeld in primair Europees recht en secundair Europees recht. In de drieëntwintigste editie van de Europocket is een aantal nieuwe regelingen opgenomen met betrekking tot de deelterreinen: I. Verdragen en Handvest van de grondrechten - Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM)-verdrag V. De instellingen - De Europese Raad: Reglement van orde - De Raad van de Europese Unie: Reglement van Orde - Het Hof van Justitie van de Europese Unie: Praktische Aanwijzingen voor de partijen inzake bij het Hof aangebrachte zaken VII. Euro en maatregelen in kader EMU - Instrumenten met betrekking tot begrotingstoezicht: 'Six pack' en 'Two-pack' VIII. Mededinging - Verordening (EU) nr. 1407/2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun - Verordening (EU) nr. 651/2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard X. Sociaal beleid - Verordening betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (883/2004/EG) XI. Privacy - Richtlijn 95/46/EG (de Databeschermingsrichtlijn)
Uitverkocht
Winkelwagen
Sluiten