Menu
Sluiten

Tekst & commentaar ruimtelijk bestuursrecht

ISBN/EAN 9789013102055
Druk 7
Het ruimtelijk bestuursrecht maakt deel uit van het omgevingsrecht, waarin onder andere het milieurecht en het natuurbeschermingsrecht zijn begrepen. Een integrale Omgevingswet is in voorbereiding, maar was bij afsluiting van de kopij nog niet in ontwerp beschikbaar. Wet en Besluit ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening zijn becommentarieerd opgenomen. Bij de Wro, de Tracéwet en de Crisis- en herstelwet is melding gemaakt van aanhangige wetgeving die wijzigingen van deze wetten met zich meebrengt, te weten de Wet aanpassing bestuursprocesrecht, de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten en de wijziging van de Crisis- en herstelwet in verband met het permanent maken van deze wet. Van de inwerkingtreding daarvan volgt melding in de online weergave van Tekst & Commentaar Ruimtelijk bestuursrecht. De Woningwet, de Monumentenwet 1988, de onteigeningswet en de Wet voorkeursrecht gemeenten, zijn eveneens geactualiseerd en van commentaar voorzien. De tekst van de Waterwet is met een beknopt inleidend commentaar en met een commentaar op de ruimtelijk relevante onderdelen eveneens opgenomen. In het commentaar op de Woningwet is melding gemaakt van de ten tijde van de afsluiting van de kopij in de Eerste Kamer aanhangige Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting die naar verwachting in 2013 in werking treedt. De inhoud van de Woningwet wordt daardoor ingrijpend gewijzigd.
Opvolger beschikbaar!
Compleet
Alles voor jouw opleiding
24/7 op de hoogte
Volg je bestelling in Mijn Studystore
Op tijd
Bij je thuisbezorgd

Tekst & Commentaar: Ruimtelijk bestuursrecht

Kluwer
ISBN/EAN
9789013134216

Druk
9

Bent u als jurist in de praktijk belast met zaken op het gebied van het ruimtelijk bestuursrecht? Met de negende druk van Tekst <(>&<)> Commentaar Ruimtelijk bestuursrecht bent u compleet en helemaal up-to-date! Met de herziene Tekst <(>&<)> Commentaar Ruimtelijk bestuursrecht ontvangt u niet alleen de belangrijkste wet- en regelgeving op dit terrein, maar uiteraard ook de alom geroemde heldere en compacte commentaren op maar liefst 650 artikelen. Waar dit van belang is wordt alvast melding gemaakt van veranderingen als gevolg van de komende Omgevingswet. De auteurs, topjuristen uit de praktijk, behandelen de: · Wet ruimtelijke ordening · Besluit ruimtelijke ordening · Tracéwet · Woningwet · Wet voorkeursrecht gemeenten Daarnaast vindt u relevante bepalingen uit o.a. de Erfgoedwet, Onteigeningswet en Crisis- en herstelwet. Het commentaar is geschreven naar de situatie van 1 september 2016. Van recente jurisprudentie is waar nodig melding gemaakt. De auteurs gaan onder meer in op de nieuwe Erfgoedwet, die diverse veranderingen en nieuwe bepalingen met lokale gevolgen bevat en de Woningwet, die sinds de herziening in 2015 meer dan voorheen gericht is op volkshuisvesting.
€ 195,00
Vandaag besteld, 31-05 bezorgd
Aantal
Winkelwagen
Sluiten