Menu
Sluiten

Asser 7-v arbeidsovereenkomst, collectieve arbeidsovereenkom st en ondernemingsovereenkomst asser bijzondere overeenkomst

Asser. C.
ISBN/EAN 9789013096873
Druk 2
Sinds de eerste druk uit 2008 is veel jurisprudentie over het arbeidsrecht gepubliceerd. De belangrijkste daarvan, met name van de HR en het HvJ EU, zijn in deze druk verwerkt. Daaronder valt onder meer de belangrijke rechtspraak over de schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag. De wetgeving is gewijzigd door onder meer de invoering van een nieuwe vakantieregeling. Ter implementatie van het Maritiem Arbeidsverdrag 2006 van de Internationale Arbeidsorganisatie zijn de nieuwe afdelingen 12 en 12A van titel 7.10 vastgesteld, die handelen over de zee-arbeidsovereenkomst en de arbeidsovereenkomst in de zeevisserij. Vooruitlopend op de verwachte invoering van deze afdelingen in de loop van 2012 zijn zij thans reeds verwerkt in twee nieuwe...
Opvolger beschikbaar!
Compleet
Alles voor jouw opleiding
24/7 op de hoogte
Volg je bestelling in Mijn Studystore
Op tijd
Bij je thuisbezorgd

Arbeidsovereenkomst

Onbekend
ISBN/EAN
9789013130942

Druk
3

Sinds 2008 wordt de arbeidsovereenkomst in een afzonderlijk deel van de Asser-serie behandeld. Hierin wordt ook aandacht besteed aan de collectieve arbeidsovereenkomst, alsmede aan de ondernemingsovereenkomst als opvolger van het arbeidsreglement. In de tweede druk van 2012 is de jurisprudentie geactualiseerd en zijn de wetswijzigingen, met name de gewijzigde vakantieregeling en het nieuwe maritieme arbeidsrecht, verwerkt. In deze derde druk zijn met name de gevolgen doorgevoerd van enkele ingrijpende wetten die zijn ingevoerd in 2015: de Wet werk en zekerheid en de Wet aanpak schijnconstructies. De eerstgenoemde wet heeft grote delen van het ontslagrecht vernieuwd, naast een aantal aanpassingen voor flexibele arbeidsrelaties en wijzigingen in de WW. De tweede wet beoogt met name de betaling van loon beter te garanderen en voert een vorm van ketenaansprakelijkheid voor de loonbetaling in. Daarnaast zijn de in 2016 in te voeren wetten inzake het werken na de AOW-gerechtigde leeftijd en het flexibel werken reeds verwerkt. Teneinde de gebruiker van de Asser-serie zo snel mogelijk te informeren over de nieuwe regels, is ervoor gekozen om sneller dan gebruikelijk een geactualiseerde druk uit te brengen. De nadruk ligt hierin op de nieuwe wetteksten en het toelichten daarvan. Daarnaast is de belangrijkste recente jurisprudentie verwerkt. De wijzigingen in deze druk waren dermate ingrijpend, dat de randnummering moest worden vernieuwd. Een transponeringstabel is als bijlage aan deze druk toegevoegd. De nadruk ligt in dit deel op het geldende Nederlandse recht en in het bijzonder de rechtspraak van de Hoge Raad. Daarnaast is ruim aandacht besteed aan de invloed van het Europese arbeidsrecht.
€ 107,00
Vandaag besteld, 31-05 bezorgd
Aantal
Winkelwagen
Sluiten