Menu
Sluiten

Asser 3-i vermogensrecht algemeen europees recht en Nederlands vermogensrecht

Assers . C. Asser. C.
ISBN/EAN 9789013089059
Druk 2
In de vernieuwde Asser-serie wordt meer aandacht besteed aan het Europese recht, hetgeen noodzakelijk is omdat het nationale privaatrecht daardoor in toenemende mate wordt beïnvloed. Deel Het thans verschijnende deel 3-I* van de hand van prof.mr. A.S. Hartkamp biedt een beoogt een beknopte inleiding te bieden in het Europese recht, voor zover de kennis daarvan voor de beoefening van het privaatrecht van wezenlijk belang is. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de verschillende rechtsbronnen: het WEUEG-Verdrag, de algemene beginselen van Uniegemeenschapsrecht, richtlijnen, verordeningen, en het EVRM. Telkens wordt aangegeven waarin het belang van deze regelingen voor het in Nederland geldende vermogensrecht schuilt. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan toetsing van nationale privaatrechtelijke wetgeving aan direct werkend Europees recht, aan directe inwerking van Europees recht op rechtsverhoudingen tussen particulieren, aan indirecte inwerking van Europees recht op zodanige rechtsverhoudingen via de open normen van het nationale recht, en aan vragen van uitleg die door de interactie tussen Europees recht en nationaal recht worden opgeroepen. Het boek wordt besloten met twee Annexen. In Annex I wordt een korte beschrijving gegeven van de inhoud van de voor het algemene vermogensrecht belangrijke Europese richtlijnen. Annex II is gewijd aan op Europese schaal tot stand gebrachte regels die weliswaar geen geldend recht zijn, maar die reeds als inspiratiebron kunnen dienen voor wetgevers en rechters op Europees en nationaal niveau en die waarschijnlijk zullen bijdragen aan de uitbouw van de zich duidelijk aftekenende Europese privaatrechtelijke rechtsorde. De tekst van deze tweede druk is sterk uitgebreid ten opzichte van de eerste druk (2008). In verband daarmee zijn de tekstblokken opnieuw genummerd. Een vernummeringstabel is in het boek opgenomen.
Opvolger beschikbaar!
Compleet
Alles voor jouw opleiding
24/7 op de hoogte
Volg je bestelling in Mijn Studystore
Op tijd
Bij je thuisbezorgd

Europees recht en Nederlands vermogensrecht

Assers, C.
ISBN/EAN
9789013132823

Druk
3

In de vernieuwde Asser-serie wordt meer aandacht besteed aan het Europese recht. Dit is noodzakelijk, omdat het nationale privaatrecht daardoor in toenemende mate wordt beïnvloed. Asser 3-I Studenteneditie Europees recht en Nederlands vermogens biedt een beknopte inleiding in het Europese recht, voor zover van toepassing voor het privaatrecht. Daarna gaat het boek in op de verschillende rechtsbronnen: het WEU-Verdrag, de algemene beginselen van Unierecht, richtlijnen, verordeningen, het EVRM en het EU-Handvest van de grondrechten. Telkens wordt aangegeven waarin het belang van deze regelingen voor het in Nederland geldende vermogensrecht schuilt. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan toetsing van nationale privaatrechtelijke wetgeving aan direct werkend Europees recht, aan directe inwerking van Europees recht op rechtsverhoudingen tussen particulieren, aan indirecte inwerking van Europees recht op zodanige rechtsverhoudingen via de open normen van het nationale recht, en aan vragen van uitleg die door de interactie tussen Europees recht en nationaal recht worden opgeroepen.
€ 47,00
Op voorraad
Op voorraad. Vandaag besteld, uiterlijk 25-05 bezorgd
Aantal
Winkelwagen
Sluiten