• Gratis verzending
  • Al meer dan 1 miljoen studenten bestelden hier

Pensioenwetwijzer

9789013055207 - Pensioenwetwijzer

Artikelomschrijving

Op 1 januari 2007 is de Pensioenwet in werking getreden. Op deze inwerkingstredingsdatum waren echter nog niet alle bepalingen van de Pensioenwet onmiddellijk van toepassing. Om pensioenuitvoerders de tijd te geven de uitvoeringspraktijk af te stemmen op de nieuwe wetgeving is een aantal bepalingen voor pensioenfondsen in 2008 in werking getreden. Enkele bepalingen die specifiek voor verzekeraars gelden, zullen pas in 2009 van toepassing zijn. Deze uitgave bevat de Pensioenwet inclusief de laatste wijzigingen als gevolg van de op 1 augustus 2008 in werking getreden wet 'Enige wijzigingen in de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en enige andere wetten', ook wel 'Veegwet' genoemd. Tevens zijn hierin opgenomen: het Besluit uitvoering pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling (Uitvoeringsbesluit), het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen, de Regeling parameters pensioenfondsen en de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling (Regeling Pensioenwet) met als bijlage de toeslagenmatrixen zoals deze voor pensioenfondsen en verzekeraars met ingang van 1 januari 2009 gelden. In deze uitgave staat expliciet vermeld welke artikelen of artikelleden in 2008 in werking zijn getreden en welke vanaf 2009 van toepassing zijn. In geval bij een artikel geen inwerkingstredingsdatum vermeld staat, dan is het reeds op 1 januari 2007 of met terugwerkende kracht tot die datum in werking getreden. Kortom een uitgave die de laatste stand van zaken weergeeft en ervoor zorgt dat u in het bezit bent van de laatste actualiteiten rondom de Pensioenwet. De teksten van de in deze uitgave vermelde wet- en regelgeving kunt u ook vinden op www.pensioenwetwijzer.nl

Specificaties

ISBN/EAN 9789013055207
Druk 1
Helaas...
Uitverkocht

Artikelomschrijving

Op 1 januari 2007 is de Pensioenwet in werking getreden. Op deze inwerkingstredingsdatum waren echter nog niet alle bepalingen van de Pensioenwet onmiddellijk van toepassing. Om pensioenuitvoerders de tijd te geven de uitvoeringspraktijk af te stemmen op de nieuwe wetgeving is een aantal bepalingen voor pensioenfondsen in 2008 in werking getreden. Enkele bepalingen die specifiek voor verzekeraars gelden, zullen pas in 2009 van toepassing zijn. Deze uitgave bevat de Pensioenwet inclusief de laatste wijzigingen als gevolg van de op 1 augustus 2008 in werking getreden wet 'Enige wijzigingen in de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en enige andere wetten', ook wel 'Veegwet' genoemd. Tevens zijn hierin opgenomen: het Besluit uitvoering pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling (Uitvoeringsbesluit), het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen, de Regeling parameters pensioenfondsen en de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling (Regeling Pensioenwet) met als bijlage de toeslagenmatrixen zoals deze voor pensioenfondsen en verzekeraars met ingang van 1 januari 2009 gelden. In deze uitgave staat expliciet vermeld welke artikelen of artikelleden in 2008 in werking zijn getreden en welke vanaf 2009 van toepassing zijn. In geval bij een artikel geen inwerkingstredingsdatum vermeld staat, dan is het reeds op 1 januari 2007 of met terugwerkende kracht tot die datum in werking getreden. Kortom een uitgave die de laatste stand van zaken weergeeft en ervoor zorgt dat u in het bezit bent van de laatste actualiteiten rondom de Pensioenwet. De teksten van de in deze uitgave vermelde wet- en regelgeving kunt u ook vinden op www.pensioenwetwijzer.nl

Specificaties

ISBN/EAN 9789013055207
Druk 1