Menu
Sluiten

Verdrag Van Lissabon Geconsolideerde Wettekst En Concordantietabel

Barents. R.
ISBN/EAN 9789013054835
Druk 1
Op 13 december 2007 is het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap ondertekend. De tekst van het Verdrag van Lissabon is gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie van 17 december 2007, C 306. Door het Verdrag van Lissabon wordt de naam van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap gewijzigd in 'Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie'. In de hoofdstukken A en B zijn de teksten opgenomen van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, zoals deze zullen luiden als het Verdrag van Lissabon in werking is getreden - voorzien per 1 januari 2009, inclusief de nieuwe nummering van de artikelen volgens de concordantietabel genoemd in artikel 5 van het Verdrag van Lissabon. Volgens het artikel 6, lid 1 van het Verdrag betreffende de Europese Unie heeft het Handvest van de grondrechten van de Unie dezelfde rechtskracht als de verdragen. Dit Handvest, zoals afgekondigd op 12 december 2007, is opgenomen in hoofdstuk C, gevolgd door de daarbij behorende toelichtingen (D). De door het Verdrag van Lissabon aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie gehechte protocollen zijn opgenomen in de hoofdstukken E tot en met O. De twee protocollen gehecht aan het Verdrag van Lissabon en de wijzigingen van de aan de bestaande verdragen gehechte protocollen zijn niet opgenomen. Deze uitgave heeft geen offici�le status, maar is alleen bedoeld als hulpmiddel zolang de offici�le teksten nog niet zijn gepubliceerd.
Uitverkocht
Compleet
Alles voor jouw opleiding
24/7 op de hoogte
Volg je bestelling in Mijn Studystore
Op tijd
Bij je thuisbezorgd
Winkelwagen
Sluiten