• Gratis verzending
  • Al meer dan 1 miljoen studenten bestelden hier

Nederlands arbeidsrecht in een internationale context

Pennings, f.j.l.

9789013048599 - Nederlands arbeidsrecht in een internationale context

Artikelomschrijving

Het Nederlandse arbeidsrecht is in de loop der jaren in veel opzichten be�nvloed door Europese en internationale regelgeving. Daarbij denken we in de eerste plaats aan de Internationale Arbeidsorganisatie, de Raad van Europa en de Europese Unie. Gelet op de steeds grotere invloed van het internationale recht ligt het voor de hand om het nationale recht in zijn internationale context te beschrijven. Hierdoor wordt de wisselwerking tussen nationale en internationale normen duidelijker. In dit boek worden de belangrijkste internationale en Europese normen besproken die hun invloed hebben doen gelden op het Nederlandse arbeidsrecht. Het boek vangt aan met een historisch overzicht van het Nederlands arbeidsrecht en de invloeden die van internationaal recht zijn te zien. Daarna worden de bronnen van deze internationale normen systematisch behandeld. In de hoofdstukken die hierop volgen worden de verschillende deelonderwerpen van het individuele en collectieve arbeidsrecht behandeld. Deze zijn geordend volgens de benaming en ordening die gebruikelijk zijn in het internationale arbeidsrecht. Aan de orde komen derhalve onder andere het recht op arbeid, de arbeidsovereenkomst, flexibele arbeidsrelaties, gelijke behandeling, arbeidsvoorwaardenvorming, het recht op staking, arbeidstijden en arbeidsomstandigheden. In elk hoofdstuk worden eerst de internationale normen behandeld en vervolgens wordt een overzicht gegeven van het Nederlandse recht en de verhouding tot de internationale normen. Omwille van de volledigheid van het overzicht van het Nederlandse arbeidsrecht, worden ook onderwerpen behandeld waarbij weinig of geen internationale invloeden aan te wijzen vallen. Daardoor is het boek ook zeer geschikt als studieboek in het hoger onderwijs.

Specificaties

Auteur Pennings, f.j.l.
ISBN/EAN 9789013048599
Druk 1
Helaas...
Uitverkocht

Artikelomschrijving

Het Nederlandse arbeidsrecht is in de loop der jaren in veel opzichten be�nvloed door Europese en internationale regelgeving. Daarbij denken we in de eerste plaats aan de Internationale Arbeidsorganisatie, de Raad van Europa en de Europese Unie. Gelet op de steeds grotere invloed van het internationale recht ligt het voor de hand om het nationale recht in zijn internationale context te beschrijven. Hierdoor wordt de wisselwerking tussen nationale en internationale normen duidelijker. In dit boek worden de belangrijkste internationale en Europese normen besproken die hun invloed hebben doen gelden op het Nederlandse arbeidsrecht. Het boek vangt aan met een historisch overzicht van het Nederlands arbeidsrecht en de invloeden die van internationaal recht zijn te zien. Daarna worden de bronnen van deze internationale normen systematisch behandeld. In de hoofdstukken die hierop volgen worden de verschillende deelonderwerpen van het individuele en collectieve arbeidsrecht behandeld. Deze zijn geordend volgens de benaming en ordening die gebruikelijk zijn in het internationale arbeidsrecht. Aan de orde komen derhalve onder andere het recht op arbeid, de arbeidsovereenkomst, flexibele arbeidsrelaties, gelijke behandeling, arbeidsvoorwaardenvorming, het recht op staking, arbeidstijden en arbeidsomstandigheden. In elk hoofdstuk worden eerst de internationale normen behandeld en vervolgens wordt een overzicht gegeven van het Nederlandse recht en de verhouding tot de internationale normen. Omwille van de volledigheid van het overzicht van het Nederlandse arbeidsrecht, worden ook onderwerpen behandeld waarbij weinig of geen internationale invloeden aan te wijzen vallen. Daardoor is het boek ook zeer geschikt als studieboek in het hoger onderwijs.

Specificaties

Auteur Pennings, f.j.l.
ISBN/EAN 9789013048599
Druk 1