• Gratis verzending
  • Al meer dan 1 miljoen studenten bestelden hier

Handboek internationaal strafrecht

Van Sliedregt, E. , Orie, A., Sjöcrona, J.

9789013042764 - Handboek internationaal strafrecht

Artikelomschrijving

Internationaal Strafrecht (ISR) is een specialisme op het grensgebied van straf- en strafprocesrecht en volkenrecht. Het omvat de klassieke interstatelijke strafrechtelijke samenwerking: uitlevering, justitiële en politiële rechtshulp en overdracht en overname van strafvervolging en strafexecutie. Daarnaast worden tot het ISR onderwerpen gerekend als de rechtsmacht van de Nederlandse strafrechter, internationale strafrechtspraak en de vervolging van internationale misdrijven in Nederland. In dit boek worden al deze onderwerpen inleidend besproken. Daarnaast is er veel aandacht voor Europees strafrecht en het EU rechtshulpregime dat voor de praktijk van het internationaal strafrecht steeds belangrijker wordt en op termijn de klassieke interstatelijke strafrechtelijke samenwerking zal vervangen. Bespreking van de positiefrechtelijke deelonderwerpen wordt voorafgegaan door een algemene inleiding waarin de relatie tussen strafrecht en volkenrecht wordt geschetst en ook wordt ingegaan op de positie van de verdachte op het raakvlak van nationale en internationale (inclusief Europese) rechtssystemen. Naast een overzicht van het ISR bevat dit boek verwijzingen naar strafrechtelijke rechtspraak, literatuur en Kamerstukken. Door die opzet is het zowel geschikt voor de (gevorderde) student als voor de praktijkjurist. Elies van Sliedregt is hoogleraar straf(proces)recht, i.h.b. internationaal strafrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en rechter-plaatsvervanger bij de Internationale Rechtshulpkamer van de Rechtbank Amsterdam. Jan Sjöcrona is advocaat en partner bij Sjöcrona Van Stigt te Den Haag. Fons Orie was advocaat in Den Haag en heeft sinds maart 1997 als raadsheer deel uitgemaakt van de Strafkamer van de Hoge Raad der Nederlanden. In November 2001 werd hij geïnstalleerd als rechter in het Joegoslavië Tribunaal.

Specificaties

Auteur Van Sliedregt, E. , Orie, A., Sjöcrona, J.
ISBN/EAN 9789013042764
Druk 4
Helaas...
Uitverkocht
Nieuwe editie
€ 51,00
Verwachte bezorgdatum: 20-05

Artikelomschrijving

Internationaal Strafrecht (ISR) is een specialisme op het grensgebied van straf- en strafprocesrecht en volkenrecht. Het omvat de klassieke interstatelijke strafrechtelijke samenwerking: uitlevering, justitiële en politiële rechtshulp en overdracht en overname van strafvervolging en strafexecutie. Daarnaast worden tot het ISR onderwerpen gerekend als de rechtsmacht van de Nederlandse strafrechter, internationale strafrechtspraak en de vervolging van internationale misdrijven in Nederland. In dit boek worden al deze onderwerpen inleidend besproken. Daarnaast is er veel aandacht voor Europees strafrecht en het EU rechtshulpregime dat voor de praktijk van het internationaal strafrecht steeds belangrijker wordt en op termijn de klassieke interstatelijke strafrechtelijke samenwerking zal vervangen. Bespreking van de positiefrechtelijke deelonderwerpen wordt voorafgegaan door een algemene inleiding waarin de relatie tussen strafrecht en volkenrecht wordt geschetst en ook wordt ingegaan op de positie van de verdachte op het raakvlak van nationale en internationale (inclusief Europese) rechtssystemen. Naast een overzicht van het ISR bevat dit boek verwijzingen naar strafrechtelijke rechtspraak, literatuur en Kamerstukken. Door die opzet is het zowel geschikt voor de (gevorderde) student als voor de praktijkjurist. Elies van Sliedregt is hoogleraar straf(proces)recht, i.h.b. internationaal strafrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en rechter-plaatsvervanger bij de Internationale Rechtshulpkamer van de Rechtbank Amsterdam. Jan Sjöcrona is advocaat en partner bij Sjöcrona Van Stigt te Den Haag. Fons Orie was advocaat in Den Haag en heeft sinds maart 1997 als raadsheer deel uitgemaakt van de Strafkamer van de Hoge Raad der Nederlanden. In November 2001 werd hij geïnstalleerd als rechter in het Joegoslavië Tribunaal.

Specificaties

Auteur Van Sliedregt, E. , Orie, A., Sjöcrona, J.
ISBN/EAN 9789013042764
Druk 4