Menu
Sluiten

Gewogen rechtsmacht in het Ipr

Ibili, F.
ISBN/EAN 9789013040487
Druk 1
Dit boek gaat over open bevoegdheidsnormen in het IPR-procesrecht. Aandacht wordt besteed aan de Nederlandse commune rechtsmachtregels (art. 1-14 Rv) en de bevoegdheidsregels in de EG-Verordening Brussel Ilbis alsmede in de EEX-Verordening. In het bijzonder wordt stilgestaan bij de positie van drie open normen in deze regelingen: forum non conveniens, forum conveniens en forum necessitatis.De volgende vragen komen o.a. aan bod. Wanneer is de uit oefening van een op art. 3 sub c Rv gebaseerde rechtsmacht door de Nederlandse rechter gerechtvaardigd (forum conveniens)? Onder welke omstandigheden verklaart de Nederlandse echtscheidingsrechter zich in het nevenverzoek tot gezag en/of omgang op grond van art. 4 lid 3 sub b Rv onbevoegd (forum non conveniens)? Welke rol speelt het belang van het kind hierbij? En in welke gevallen is de uitoefening van een noodbevoegdheid (forum necessitatis) op grond van art. 9 sub b of sub c Rv op zijn plaats? Is dat alleen het geval bij een oorlog of natuurramp, of ook als bijv. de proceskosten in het buitenland excessief hoog zijn? Bij de behandeling van de voor de internationale familierechtpraktijk belangrijke EG-Verordening Brussel IIbis wordt mede aan de hand van de zaak Baby Donna aandacht besteed aan de mogelijkheid van een forum non conveniensverwijzing van een zaak betreffende ouderlijke verantwoordelijkheid (art. 15 Vo-Bllbis). De door de verordening voor geschreven verwijzingsprocedure wordt op overzichtelijke wijze in kaart gebracht. In burgerlijke en handelszaken staat de EEX-Verordening het gebruik van forum non conveniens in de verhoudingen tussen lidstaten niet toe. Hoe staat het echter met de toepasbaarheid van forum non conveniens in extra-communautaire verhoudingen? Mag de rechter van een lidstaat zich forum non conveniens verklaren ten gunste van de rechter in een niet-lidstaat? Tot slot worden in dit boek enkele rechtsvergelijkende opmerkingen gemaakt over de wijze waarop forum non conveniens door Amerikaanse gerecht
Uitverkocht
Compleet
Alles voor jouw opleiding
24/7 op de hoogte
Volg je bestelling in Mijn Studystore
Op tijd
Bij je thuisbezorgd
Winkelwagen
Sluiten