Menu
Sluiten

Handboek verandermanagement

Cozijnsen, A.J.
ISBN/EAN 9789013002997
Druk 2
Het Handboek Verandermanagement is het enige handboek met een actueel en volledig beeld van verandermanagement. Om organisatieveranderingsprojecten succesvol af te ronden zult u de organisatiekunde en de veranderkunde hand in hand moeten laten gaan. De organisatiekunde laat zien welk ontwerp het geschiktst is, terwijl de veranderkunde aangeeft hoe de invoering hiervan effectief kan gebeuren. Cozijnsen en Vrakking laten zien hoe belangrijk het is dat u deze beide perspectieven vrijwel steeds tezamen benut. En zo is dit ook in dit handboek doorgevoerd. Want hier treft u een fasenindeling van het veranderproces aan in de wetenschap dat we al bezig zijn met veranderkunde. Alvorens te starten met het doorlopen van die fasen leest u in deel I over de veranderkundige inzichten: veranderstromingen, structuren van veranderingsprocessen en veranderingsstrategie�n en -methoden komen uitgebreid aan bod. Met deze theoretische bagage kunt u vervolgens in deel II in vijf stappen het veranderingsproces vormgeven. Diagnose stellen, visie en strategie bepalen, ontwerpen en ontwikkelen, implementeren en evalueren en continueren. Elke stap wordt ge�llusteerd met een of meer praktijkcases.
Opvolger beschikbaar!
Compleet
Alles voor jouw opleiding
24/7 op de hoogte
Volg je bestelling in Mijn Studystore
Op tijd
Bij je thuisbezorgd

Basisboek Veranderkunde

Cozijnsen, A.
ISBN/EAN
9789013072686

Druk
1

Verandermanagers kijken vaak nog teveel naar hun eigen 'beste' aanpak. Of die aanpak ook voor elke situatie de juiste is en hoe ze wordt onderbouwd, krijgt doorgaans onvoldoende aandacht, met als gevolg dat het percentage geslaagde veranderprojecten veel te laag blijft. Vooral de factor 'gedrag' blijft sterk onderbelicht, en dat terwijl maar liefst tachtig procent van de mislukte veranderprojecten wordt verklaard door gedragsfactoren. Organisatieverandering is allang niet meer uitsluitend een kwestie van projectmatig handelen, maar een totaalproces, waarin inhoudelijke, gedrags- en interventieaspecten met elkaar zijn verweven. Thema's als vertrouwen, zingeving en ethiek spelen daarbij een steeds belangrijkere rol. Nieuwe technologieën bieden bovendien allerlei tot nog toe ongekende mogelijkheden voor het vak. Het is duidelijk: veranderkunde-nieuwe-stijl vraagt om een integrale, evidence-basedbenadering. Dit boek doet daarvan verslag. Met het Basisboek Veranderkunde geven de auteurs een breed, actueel, relevant en onderbouwd beeld van het vak Veranderkunde. Ze gebruiken een vijfstappenmodel dat als rode draad door het boek loopt: *1. Diagnose *2. Visie en strategie *3. Ontwerpen en ontwikkelen *4. Implementeren *5. Evalueren en continueren Basisboek Veranderkunde is een uitstekend naslagwerk voor de professional, maar in de eerste plaats een leerboek. Elk hoofdstuk bevat een samenvatting, leerdoelen opdrachten en oefeningen. Bovendien kan de lezer aan de hand van een integrale case de opgedane inzichten over integraal veranderen toetsen.
€ 59,50
Vandaag besteld, 26-05 bezorgd
Aantal
Winkelwagen
Sluiten