Menu
Sluiten

Aanbesteden doe je zo praktisch handboek voor aanbesteders en inschrijvers

Horst, H. Van Derschenk, M.A.
ISBN/EAN 9789012582339
Druk 3
Aanbesteden van overheidsopdrachten is een lastige materie. De vrees voor procedures heeft geleid tot een forse juridisering van dit vakgebied. Maar in het handboek Aanbesteden doe je zo benaderen de auteurs aanbesteden vanuit het bedrijfseconomisch inkoopproces. Dat wil zeggen dat eerst een antwoord gevonden moet worden op de vraag wat ingekocht moet worden. Pas dan komen de verschillende elementen van het inkoopproces in chronologische volgorde aan bod: aanbestedingsstrategie, wijze van specifi ceren, contractvorm, de eisen waaraan de leverancier moet voldoen en zijn aanbieding. Dit boek is een volledig herziene versie van Aanbesteden!?, waarvan de tweede druk in 2008 verscheen. Vrijwel alle voorbeelden zijn vervangen. Nieuwe onderwerpen zijn duurzaamheid en de ondernemende overheid. Verder is er veel aandacht voor de nieuwe Aanbestedingswet. Een nieuw hoofdstuk behandelt de voorbereiding van een aanbesteding, met onder meer aandacht voor contractvormen en risicoanalyses. De beide auteurs leiden de lezer aan de hand van praktijkvoorbeelden, begrijpelijk geschreven jurisprudentie en schemas door het aanbestedingsproces. Zij laten zien welke valkuilen er zoal zijn en dat doelmatigheid en rechtmatigheid hand in hand gaan. Het boek richt zich op hen die bij overheidsinstanties en nutsbedrijven betrokken zijn bij aanbesteden. En het geeft leveranciers een goede mogelijkheid om in de keuken te kijken van de inkopende overheid. Mr. Hein van der Horst en mr. drs. Mary-Ann Schenk zijn verbonden aan het bureau PPS Adviseurs Overheidsopdrachten. Zij begeleiden overheden en nutsbedrijven sinds 1992 bij complexe aanbestedingsvraagstukken.
Opvolger beschikbaar!
Compleet
Alles voor jouw opleiding
24/7 op de hoogte
Volg je bestelling in Mijn Studystore
Op tijd
Bij je thuisbezorgd

Aanbesteden doe je zo

Horst, Hein van der
ISBN/EAN
9789462452046

Druk
1

Het aanbestedingsrecht is volop in beweging. Sinds maart 2014 zijn er de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen voor de klassieke overheid, nutssector en concessies. Vanaf juli 2016 is de gewijzigde Aanbestedingswet van kracht. De aanbestedingswetgeving is complex en die complexiteit wordt niet alleen veroorzaakt door de lastig toegankelijke regelgeving en de gestadige stroom van jurisprudentie. De oorzaak ligt vooral in het feit dat overheidsinkoop primair een bedrijfseconomische activiteit is in een 'knellende juridische jas'. Het gevolg daarvan is dat rechtmatigheid vaak belangrijker is dan doelmatigheid, terwijl die beginselen hand in hand gaan. Deze volledig herziene vierde druk verduidelijkt de 'wereld' achter de aanbestedingsvoorschriften en leert de aanbesteder - inkoper,beleidsmedewerker, (aanbestedings)jurist, projectmanager, bestuurder - primair naar oplossingen te zoeken en inkoopstrategieën te ontwikkelen die doelmatig én rechtmatig zijn. Aan de orde komen onder meer: voorbereiding op de aanbesteding wijze van specificeren ontwikkelen van inkoopstrategieën uitvoeren van risicoanalyses contractvormen duurzaamheid opdrachten wel of niet samenvoegen verschillende aanbestedingsprocedures motiveren van beslissingen
€ 79,50
Vandaag besteld, 14-08 bezorgd
Aantal
Winkelwagen
Sluiten