• Gratis verzending
  • Al meer dan 1 miljoen studenten bestelden hier

Chemiekaartenboek 2022

9789012407458 - Chemiekaartenboek 2022
2e hands

Artikelomschrijving

Het werken met chemische producten en gevaarlijke stoffen vraagt om betrouwbare informatie. En dat is precies waarin Toxic Chemiekaarten® voorziet. U weet hierdoor zeker dat u bijvoorbeeld bij calamiteiten beschikt over de juiste actuele stof- en veiligheidsinformatie. Toxic Chemiekaarten® bewijst al ruim 30 jaar haar autoriteit. In de 37ste editie van het chemiekaartenboek zijn alle kaarten gecheckt en op basis daarvan zijn er ruim 500 kaarten bijgewerkt naar de huidige stand van zaken. De veranderingen in de 17e aanpassing op de CLP indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (Verordening (EU) 2021/849 van 11 maart 2021) die reeds in werking is getreden en die van toepassing is met ingang van 17 december 2022, zijn verwerkt in de kaarten. De stoffen in het boek zijn getoetst op hun aanwezigheid in de meest recente SZW-lijst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van kankerverwekkende stoffen en processen (1 juli 2021). Daarnaast zijn de meest recente wettelijke grenswaarden, interventiewaarden, DNEL?s en PNEC?s in de kaarten verwerkt. Waar nodig zijn ook de registers bijgewerkt. Toxic Chemiekaarten® 2022 geeft u duidelijkheid over de gevaren van chemische stoffen. ? Per chemische stof één pagina met alle relevante gegevens. ? U ziet zo in één oogopslag wat te doen in geval van calamiteiten. ? Gevalideerde informatie, door onafhankelijk team van chemische experts. ? Chemiekaarten bewijst al ruim 30 jaar haar autoriteit. ? Ruim 1.400 enkelvoudige stoffen met de chemische eigenschappen, gevaar eigenschappen, preventie- en noodmaatregelen in één naslagwerk.

Specificaties

ISBN/EAN 9789012407458
Druk 37
Uitverkocht

Er is een opvolger beschikbaar:

Nieuwste editie

€ 991,44

Artikelomschrijving

Het werken met chemische producten en gevaarlijke stoffen vraagt om betrouwbare informatie. En dat is precies waarin Toxic Chemiekaarten® voorziet. U weet hierdoor zeker dat u bijvoorbeeld bij calamiteiten beschikt over de juiste actuele stof- en veiligheidsinformatie. Toxic Chemiekaarten® bewijst al ruim 30 jaar haar autoriteit. In de 37ste editie van het chemiekaartenboek zijn alle kaarten gecheckt en op basis daarvan zijn er ruim 500 kaarten bijgewerkt naar de huidige stand van zaken. De veranderingen in de 17e aanpassing op de CLP indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (Verordening (EU) 2021/849 van 11 maart 2021) die reeds in werking is getreden en die van toepassing is met ingang van 17 december 2022, zijn verwerkt in de kaarten. De stoffen in het boek zijn getoetst op hun aanwezigheid in de meest recente SZW-lijst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van kankerverwekkende stoffen en processen (1 juli 2021). Daarnaast zijn de meest recente wettelijke grenswaarden, interventiewaarden, DNEL?s en PNEC?s in de kaarten verwerkt. Waar nodig zijn ook de registers bijgewerkt. Toxic Chemiekaarten® 2022 geeft u duidelijkheid over de gevaren van chemische stoffen. ? Per chemische stof één pagina met alle relevante gegevens. ? U ziet zo in één oogopslag wat te doen in geval van calamiteiten. ? Gevalideerde informatie, door onafhankelijk team van chemische experts. ? Chemiekaarten bewijst al ruim 30 jaar haar autoriteit. ? Ruim 1.400 enkelvoudige stoffen met de chemische eigenschappen, gevaar eigenschappen, preventie- en noodmaatregelen in één naslagwerk.

Specificaties

ISBN/EAN 9789012407458
Druk 37