• Gratis verzending
  • Al meer dan 1 miljoen studenten bestelden hier

Chemiekaartenboek 2019

SDU Uitgevers

9789012403207 - Chemiekaartenboek 2019

Artikelomschrijving

De vierendertigste editie van ChemiekaartenT bevat 1407 verschillende chemiekaarten. Deze kaarten zijn door een team van onafhankelijke deskundigen opgesteld volgens bepaalde, nauw omschreven criteria die voor een deel in hoofdstuk 3 Uitleg bij het lezen van Chemiekaarten worden uitgelegd, zie pagina 13 en volgende pagina?s. De chemiekaart is een gevarenkaart die de bekende chemische-, medische-en milieugevaren van een stof vermeldt. De chemiekaart is daarom een voorlichtingsmiddel over de gevaren van een stof en is geen risicobeoordeling. Het inschatten van de risico?s van een stof bij specifieke werksituaties kan met behulp van ChemiekaartenT enkel uitgevoerd worden wanneer ook de werkomstandigheden, blootstellingskarakteristieken en kenmerken van de direct betrokken populatie (geslacht, leeftijd, en lichamelijke conditie) in beschouwing worden genomen. Het werken met chemicaliën in het algemeen en met gevaarlijke stoffen in het bijzonder, is onderhevig aan meerdere wettelijke verplichtingen. De gegevens op de kaart zijn van toepassing voor het veilig en verantwoord werken met chemicaliën. Met nadruk wordt gesteld dat dit boek niet de plaats van de regelgeving zelf inneemt, maar een hulpmiddel is om bij te dragen aan een veilige en verantwoorde omgang met chemische producten. De verantwoordelijkheid voor een juiste uitvoering van de wettelijke voorschriften ligt altijd bij de bedrijven waar de werkzaamheden verricht worden. Er zijn dit jaar veel veranderingen ingevoerd bij het maken van de 34e versie van het chemiekaartenboek. Allereerst is het systeem waarmee de kaarten worden gemaakt, vernieuwd. De oude database moest vervangen worden wat zijn weerslag had op de manier van werken. Als gevolg moest ook de lay-out van de kaarten worden aangepast, maar de opzet is gelijk gebleven. De nieuwe database stelt ons in staat de kaarten sneller en efficiënter bij te werken. Met de verandering van database is er ook gekozen voor een nieuwe opzet. In plaats van een aparte

Specificaties

Auteur SDU Uitgevers
ISBN/EAN 9789012403207
Druk 34
Helaas...
Uitverkocht
Nieuwe editie
€ 898,00
Verwachte bezorgdatum: 09-06

Artikelomschrijving

De vierendertigste editie van ChemiekaartenT bevat 1407 verschillende chemiekaarten. Deze kaarten zijn door een team van onafhankelijke deskundigen opgesteld volgens bepaalde, nauw omschreven criteria die voor een deel in hoofdstuk 3 Uitleg bij het lezen van Chemiekaarten worden uitgelegd, zie pagina 13 en volgende pagina?s. De chemiekaart is een gevarenkaart die de bekende chemische-, medische-en milieugevaren van een stof vermeldt. De chemiekaart is daarom een voorlichtingsmiddel over de gevaren van een stof en is geen risicobeoordeling. Het inschatten van de risico?s van een stof bij specifieke werksituaties kan met behulp van ChemiekaartenT enkel uitgevoerd worden wanneer ook de werkomstandigheden, blootstellingskarakteristieken en kenmerken van de direct betrokken populatie (geslacht, leeftijd, en lichamelijke conditie) in beschouwing worden genomen. Het werken met chemicaliën in het algemeen en met gevaarlijke stoffen in het bijzonder, is onderhevig aan meerdere wettelijke verplichtingen. De gegevens op de kaart zijn van toepassing voor het veilig en verantwoord werken met chemicaliën. Met nadruk wordt gesteld dat dit boek niet de plaats van de regelgeving zelf inneemt, maar een hulpmiddel is om bij te dragen aan een veilige en verantwoorde omgang met chemische producten. De verantwoordelijkheid voor een juiste uitvoering van de wettelijke voorschriften ligt altijd bij de bedrijven waar de werkzaamheden verricht worden. Er zijn dit jaar veel veranderingen ingevoerd bij het maken van de 34e versie van het chemiekaartenboek. Allereerst is het systeem waarmee de kaarten worden gemaakt, vernieuwd. De oude database moest vervangen worden wat zijn weerslag had op de manier van werken. Als gevolg moest ook de lay-out van de kaarten worden aangepast, maar de opzet is gelijk gebleven. De nieuwe database stelt ons in staat de kaarten sneller en efficiënter bij te werken. Met de verandering van database is er ook gekozen voor een nieuwe opzet. In plaats van een aparte

Specificaties

Auteur SDU Uitgevers
ISBN/EAN 9789012403207
Druk 34