Menu
Sluiten

Wet werk en zekerheid (WWZ)

Hogewind - Wolters, Petra; Knipschild, Eva & Verhulp, Evert
ISBN/EAN 9789012394963
Druk 1
Door de Wet werk en zekerheid (WWZ) verandert het arbeidsrecht de komende jaren ingrijpend. Belangrijke wijzigingen betreffen de positie van de fl exwerker, het ontslagrecht en aanpassing van de werkloosheidsregelingen. Voor de praktijk is het van belang goed voorbereid te zijn en te anticiperen op 'het nieuwe arbeidsrecht' zoals dat gefaseerd in 2015 en 2016 inwerking treedt. Deze praktische uitgave biedt een helder overzicht van de bepalingen van titel 7.10 BW zoals die na inwerkingtreding van de WWZ gelden. Per artikel ziet u in een oogopslag of dit wijzigt, wanneer de wijziging inwerking treedt, een eventuele overgangsregeling en de gevolgen van de reparatiewetgeving (Verzamelwet SZW 2015). In deze editie zijn de wijzigingen van de Verzamelwet SZW 2015 verwerkt. Ook het Ontwerpbesluit transitievergoeding en de bijbehorende nota van toelichting zijn opgenomen. In hun inleiding lichten mr. Eva Knipschild en prof. mr. Evert Verhulp de belangrijkste wijzigingen, het overgangsrecht en de reparatiewetgeving puntsgewijs toe. Hiermee is deze uitgave een prak tische gids voor een ieder die met het arbeidsrecht te maken heeft.
Opvolger beschikbaar!
Compleet
Alles voor jouw opleiding
24/7 op de hoogte
Volg je bestelling in Mijn Studystore
Op tijd
Bij je thuisbezorgd

Wet werk en zekerheid

Verhulp, E.
ISBN/EAN
9789012399609

Druk
7

Door de Wet werk en zekerheid (Wwz) is het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. Belangrijke veranderingen betreffen de positie van de flexwerker, het ontslagrecht en aanpassing van de werkloosheidsregelingen. Deze praktische uitgave biedt een helder overzicht van de bepalingen van titel 7.10 BW zoals die gelden na inwerkingtreding van de Wwz, de Verzamelwet SZW 2015, 2016 en 2017, de Wet aanpak schijnconstructies, de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd en de Wet Huis voor klokkenluiders. Per artikel ziet u in een oogopslag of dit wijzigt, wanneer de wijziging inwerking treedt, een eventuele overgangsregeling en de gevolgen van de reparatiewetgeving. De wetteksten in dit boek zijn bijgewerkt tot en met 1 januari 2017. In deze zevende editie zijn de volgende relevante ministeriële regelingen en AMvB's opgenomen: * Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding * Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding * Besluit overgangsrecht transitievergoeding * Regeling looncomponenten en arbeidsduur * Ontslagregeling * Regeling UWV ontslagprocedure * Besluit verplicht gebruik ontslagaanvraagformulieren UWV * Regeling ketenbepaling bijzondere functies en hogere vergoeding kantonrechter * Regeling indexering transitievergoeding In hun inleiding lichten mr. Eva Knipschild en prof. mr. Evert Verhulp de belangrijkste wijzigingen, het overgangsrecht en de reparatie- en andere wetgeving puntsgewijs toe. Hiermee is deze uitgave een praktische gids voor een ieder die met het arbeidsrecht te maken heeft.
€ 12,60
Vandaag besteld, 24-02 bezorgd
Aantal
Winkelwagen
Sluiten