• Gratis verzending
  • Al meer dan 1 miljoen studenten bestelden hier

Modern migratierecht

9789012392204 - Modern migratierecht
2e hands

Artikelomschrijving

Met ingang van 1 juni 2013 is het zogenoemde 'Modern Migratiebeleid' van kracht. Op die datum zijn vrijwel alle onderdelen van de Wet modern migratiebeleid, de Wet nationale visa en de op die wetten gebaseerde lagere regelgeving in werking getreden. Met deze wetgevingsoperatie is de regelgeving over toelating op reguliere gronden ingrijpend gewijzigd. Deze uitgave is bedoeld voor eenieder die zich bezighoudt met het migratierecht en voor de uitleg van 'MoMi' te rade wil gaan bij de geschiedenis van haar totstandkoming. Daartoe bevat deze uitgave een artikelsgewijs overzicht van de bepalingen in de Vreemdelingenwet 2000, het Vreemdelingenbesluit 2000 en het Voorschrift Vreemdelingen 2000 die door het Modern Migratiebeleid zijn gewijzigd. Bij ieder artikel zijn de relevante passages uit de parlementaire geschiedenis opgenomen, waar nodig voorzien van redactionele opmerkingen - aangeduid als 'Red.' - en cursieve kopjes. Deze uitgave bevat de teksten van de regelgeving zoals deze op 1 januari 2014 bekend was uit het Staatsblad, de Staatscourant en de parlementaire geschiedenis.

Specificaties

ISBN/EAN 9789012392204
Druk 1
Niet meer bestelbaar

Artikelomschrijving

Met ingang van 1 juni 2013 is het zogenoemde 'Modern Migratiebeleid' van kracht. Op die datum zijn vrijwel alle onderdelen van de Wet modern migratiebeleid, de Wet nationale visa en de op die wetten gebaseerde lagere regelgeving in werking getreden. Met deze wetgevingsoperatie is de regelgeving over toelating op reguliere gronden ingrijpend gewijzigd. Deze uitgave is bedoeld voor eenieder die zich bezighoudt met het migratierecht en voor de uitleg van 'MoMi' te rade wil gaan bij de geschiedenis van haar totstandkoming. Daartoe bevat deze uitgave een artikelsgewijs overzicht van de bepalingen in de Vreemdelingenwet 2000, het Vreemdelingenbesluit 2000 en het Voorschrift Vreemdelingen 2000 die door het Modern Migratiebeleid zijn gewijzigd. Bij ieder artikel zijn de relevante passages uit de parlementaire geschiedenis opgenomen, waar nodig voorzien van redactionele opmerkingen - aangeduid als 'Red.' - en cursieve kopjes. Deze uitgave bevat de teksten van de regelgeving zoals deze op 1 januari 2014 bekend was uit het Staatsblad, de Staatscourant en de parlementaire geschiedenis.

Specificaties

ISBN/EAN 9789012392204
Druk 1