• Tot 10% korting
  • Ook 2e hands studieboeken
  • Gratis verzending

Administratie en winstbelasting

Beckman, H.  |  eBook

9789001838614 - Administratie en winstbelasting

Artikelomschrijving

Een aan de vennootschapsbelasting onderworpen onderneming is jaarlijks over haar fiscale winst vennootschapsbelasting verschuldigd; ingeval van fiscaal verlies is dit onder bepaalde voorwaarden met eerdere of latere fiscale winsten verrekenbaar. In Administratie en winstbelasting worden de verwerking van de in de winst-en-verliesrekening op te nemen belastinglast behandeld, de verschuldigde vennootschapsbelasting die de rechtspersoon over de fiscale winst op de ultimobalans moet berekenen en de voorziening voor uitgestelde belastingen. Hierbij komen de verschillen aan de orde tussen de jaarrekening die is opgesteld op grond van de voorschriften in Titel 9 Boek 2 BW en de invloed van de verslaggevingstandaarden van de IASB en de op te stellen jaarstukken voor de fiscus volgens de fiscale regels. Bij de behandeling van de belastinglatentie wordt uitgegaan van de balansbenadering die in de huidige verslaggevingpraktijk gebruikelijk is. Aan de orde komt ook het onderwerp fiscale eenheid en de daarmee samenhangende administratieve verwerking

Specificaties

Auteur Beckman, H.
ISBN/EAN 9789001838614
Druk 1
Verschijningsvorm eBook i
Licentieduur eBook online lezen: Oneindig
eBook offline lezen (downloaden): Oneindig
€ 48,50
Direct beschikbaar

Artikelomschrijving

Een aan de vennootschapsbelasting onderworpen onderneming is jaarlijks over haar fiscale winst vennootschapsbelasting verschuldigd; ingeval van fiscaal verlies is dit onder bepaalde voorwaarden met eerdere of latere fiscale winsten verrekenbaar. In Administratie en winstbelasting worden de verwerking van de in de winst-en-verliesrekening op te nemen belastinglast behandeld, de verschuldigde vennootschapsbelasting die de rechtspersoon over de fiscale winst op de ultimobalans moet berekenen en de voorziening voor uitgestelde belastingen. Hierbij komen de verschillen aan de orde tussen de jaarrekening die is opgesteld op grond van de voorschriften in Titel 9 Boek 2 BW en de invloed van de verslaggevingstandaarden van de IASB en de op te stellen jaarstukken voor de fiscus volgens de fiscale regels. Bij de behandeling van de belastinglatentie wordt uitgegaan van de balansbenadering die in de huidige verslaggevingpraktijk gebruikelijk is. Aan de orde komt ook het onderwerp fiscale eenheid en de daarmee samenhangende administratieve verwerking

Specificaties

Auteur Beckman, H.
ISBN/EAN 9789001838614
Druk 1
Verschijningsvorm eBook i
Licentieduur eBook online lezen: Oneindig
eBook offline lezen (downloaden): Oneindig