• Gratis verzending
 • Al meer dan 1 miljoen studenten bestelden hier

Verkoopvoorwaarden

Algemeen

 • Deze Voorwaarden verkopen studieboeken (hierna "Voorwaarden") zijn van toepassing op ieder aanbod tot verkoop van studieboeken en op iedere overeenkomst tussen de aanbieder van de studieboeken en STS B.V. (hierna “Studystore”).
 • De mogelijkheid om studieboeken aan te bieden en te verkopen aan Studystore geldt alleen voor studenten/consumenten. Studenten/consumenten (aanbieders) zijn natuurlijke personen die niet handelen uit hoofde van een beroep of bedrijf.
 • Het aanbieden van 2e hands boeken is zowel als propositie en proces bedoeld voor consumenten. Om vanuit een bedrijf of beroep gebruik te kunnen maken van het aanbieden en verkopen van 2e hands studieboeken aan Studystore, kan het aanbod kenbaar worden gemaakt aan Studystore via het volgende email adres: inkoop@Studystore.nl.

Proces

 • Op het moment dat je de gegevens hebt ingevuld op de website en je boeken waarde hebben, dan word je geïnformeerd over het verzenden van de boeken naar Studystore. Het verzenden van de boeken betekent niet dat er een verkoopovereenkomst is.
 • Verstuur het boek met verkoopbon zo spoedig mogelijk, maar binnen 5 dagen na het aanmaken van de verkoopbon naar het aangegeven adres. Bij te laat ontvangst kan Studystore het boek te weigeren. Studystore houdt rekening met de benodigde verzendtijd.
 • Studieboeken die je wilt verkopen aan Studystore moeten in goede staat zijn, en bevatten geen:
  • Missende, kapotte of gescheurde pagina’s
  • Missende, kapotte of gekopieerde bijlagen (zoals woordenlijsten of Dvd’s)
  • Vlekken of waterschade
  • Beschreven of gemarkeerde pagina’s
  • Andere significante schade
 • Na ontvangst van de studieboeken besluit Studystore of ze de aangeboden studieboeken koopt. Daarvoor beoordeelt Studystore de ontvangen studieboeken op bovenstaande voorwaarden. Wordt aan één of meerdere van deze voorwaarden niet voldaan, dan worden de aangeboden studieboeken niet geaccepteerd en koopt Studystore de aangeboden studieboeken niet in. Over de beoordeling van de studieboeken door Studystore kan niet worden gereclameerd.
 • Daarnaast kan Studystore er altijd voor kiezen aangeboden studieboeken niet in te kopen om andere redenen, bijvoorbeeld omdat de aangeboden studieboeken minder courant zijn, of omdat Studystore op dat moment voldoende exemplaren in voorraad heeft.

Verkoop

 • De overeenkomst van de verkoop van studieboeken komt tot stand nadat Studystore de aangeboden studieboeken heeft geaccepteerd door het betalen van het bedrag waarvoor de betreffende boeken zijn getaxeerd op Studystore.nl. Studystore streeft er in dat geval naar om het bedrag binnen 7 dagen na acceptatie van de boeken te betalen of te verrekenen met een eventueel openstaand saldo.
 • Indien Studystore de aangeboden studieboeken niet koopt, ontstaat er geen overeenkomst. De studieboeken worden dan teruggestuurd of weggegooid, zoals aangegeven in het aanbiedingsproces.
 • Alleen studieboeken die zijn verstuurd of ingeleverd met een volledig ingevuld en geldige verkoopbon worden in behandeling genomen. Studieboeken die niet op de verkoopbon staan vermeld worden niet geaccepteerd.