• Gratis verzending
  • Al meer dan 1 miljoen studenten bestelden hier

Voorwaarden verkopen studieboeken

Algemeen

Deze Voorwaarden verkopen studieboeken (hierna "Voorwaarden") zijn van toepassing op ieder aanbod tot verkoop van studieboeken en op iedere overeenkomst tussen de aanbieder van de studieboeken en Studystore.

De mogelijkheid om studieboeken aan te bieden en te verkopen aan Studystore geldt alleen voor studenten/consumenten. Consumenten/studenten (aanbieders) zijn natuurlijke personen die niet handelen uit hoofde van een beroep of bedrijf.

Het aanbieden van 2e hands boeken is zowel als propositie en proces bedoeld voor consumenten. Om vanuit een bedrijf of beroep gebruik te kunnen maken van het aanbieden en verkopen van 2e hands studieboeken aan Studystore, kan het aanbod kenbaar worden gemaakt aan Studystore via het volgende email adres: inkoop@Studystore.nl.

Proces

Op het moment dat je de gegevens hebt ingevuld op de website, wordt een verkoopbon gemaakt. De verkoopbon is nog geen verkoopovereenkomst. 

Verstuur het boek met verkoopbon zo spoedig mogelijk. Het boek moet binnen 5 werkdagen na het aanmaken van de verkoopbon binnen zijn bij Studystore, bij gebreke waarvan Studystore het recht heeft het boek te weigeren. 

Voordat Studystore kan besluiten om de aangeboden studieboeken te kopen, worden de boeken gestuurd naar onderstaand (gratis) antwoordnummer:

STS B.V.
Inname 2e-hands
Antwoordnummer 116
7800 VB Emmen

Studieboeken die je wilt verkopen aan Studystore moeten in goede staat zijn, en bevatten geen: 

  • Missende, kapotte of gescheurde pagina’s
  • Missende, kapotte of gekopieerde bijlagen (zoals woordenlijsten of Dvd’s)
  • Vlekken of waterschade 
  • Beschreven pagina’s
  • Andere significante schade

Voorbeelden van afgekeurde boeken:


Studystore beoordeelt de ontvangen studieboeken op bovenstaande voorwaarden. Wordt aan één of meerdere van deze voorwaarden niet voldaan, dan worden de aangeboden studieboeken niet geaccepteerd en koopt Studystore de aangeboden studieboeken niet in. Over de beoordeling van de studieboeken door Studystore kan niet worden gereclameerd. 

Daarnaast kan Studystore er altijd voor kiezen aangeboden studieboeken niet in te kopen om andere redenen, bijvoorbeeld omdat de aangeboden studieboeken minder courant zijn, omdat Studystore op dat moment voldoende exemplaren in voorraad heeft of om andere redenen.

Verkoop

De overeenkomst van de verkoop van studieboeken komt tot stand nadat Studystore de aangeboden studieboeken heeft geaccepteerd door het betalen van het bedrag waarvoor de betreffende boeken zijn getaxeerd op Studystore.nl. 

Wanneer Studystore de aangeboden studieboeken koopt, dan wordt het bedrag betaald. Studystore streeft er in dat geval naar om het bedrag binnen 7 dagen na ontvangst van de boeken te betalen of te verrekenen met een eventueel openstaand saldo.

Indien Studystore de aangeboden studieboeken niet wil kopen, ontstaat er geen verkoopovereenkomst. De studieboeken worden dan teruggestuurd naar de aanbieder of gerecycled, mits er een volledig en correct aders bekend is en de verzendkosten worden betaald.

Overig

Het risico van beschadiging of vermissing berust bij de aanbieder. Tip! Als je de studieboeken via PostNL of DHL naar ons verstuurt, bewaar dan het verzendbewijs.

Alleen studieboeken die zijn verstuurd of ingeleverd met een volledig ingevuld en geldige verkoopbon worden in behandeling genomen. Studieboeken die niet op de verkoopbon staan vermeld worden niet geaccepteerd. 

Studystore doet aangifte bij de politie indien de aangeboden boeken onrechtmatig zijn verkregen.