• Gratis verzending
  • Al meer dan 1 miljoen studenten bestelden hier

Actievoorwaarden Design Contest 2016

1.    Actieperiode fase 1 Uploaden Ontwerp: Het tijdsbestek voor het uploaden van het ontwerp voor de ontwerpwedstrijd te noemen Design Contest, loopt van dinsdag 1 maart 2016 t/m dinsdag 22 maart 2016, via de website studystore.nl/designcontest2016, studieboekencentrale.nl/designcontest2016 en vandijk.nl/designcontest2016 en uploadpagina https://vandijk.typeform.com/to/WcxRDc.
2.    Actieperiode fase 2 Selectie Inzendingen: Uit alle inzendingen selecteert een deskundige jury 3 ontwerpen die vervolgens mee doen met de stemronde. Er wordt contact opgenomen (woensdag 23 maart 2016 t/m dinsdag 29 maart) met de personen die in aanmerking komen voor de stemronde. Deze personen hebben een ontwerp geüpload dat voldoet aan de eisen van Van Dijk Educatie B.V. en studystore B.V.
3.    Actieperiode fase 3 Stemronde: De geselecteerde ontwerpen komen in aanmerking om te winnen. De ontwerper van desbetreffend verzendoosontwerp kan zich winnaar maken door op zijn of haar ontwerp zoveel mogelijk stemmen te krijgen op de website https://vandijk.typeform.com/to/SLx78y.
Het stemmen start op woensdag 30 maart 2016 en sluit op woensdag 13 april 2015. De winnaar wordt bekend gemaakt op donderdag 14 april 2016.
4.    Aan deelname aan deze actie zijn geen kosten verbonden, behoudens eventuele kosten verbonden aan het gebruik van het internet(abonnement).
5.    De organiserende partij is Van Dijk Educatie B.V. en studystore B.V.
Van Dijk Educatie BV, Dieselstraat 1, 8263 AE Kampen, Postbus 23, 8260 AA Kampen. Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 05010273, B.T.W. nummer: NL802473234B01.
Studystore B.V. Handelsnamen: Studystore / Studieboekencentrale. Hoofdvestigingsadres en bezoekadres: Dieselstraat 1, 8263 AE Kampen. Nevenvestigingsadres en bezoekadres: Nieuw-Amsterdamsestraat 40, 7814 VA Emmen. Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 09041265, B.T.W. nummer: NL 001478230 B 01.
6.    Van Dijk Educatie B.V. en studystore B.V deelt berichten op socialmedia-kanalen zoals Facebook en Twitter en eigen websites om de actie onder de aandacht te brengen.
7.    De winnaar wordt via een persoonlijk bericht geïnformeerd over de prijs en de uitreiking daarvan.
8.    Het ontwerp die op 20 april 2015 de meeste stemmen heeft gekregen is de winnaar.
9.    Als de prijswinnaar binnen 2 weken na bekendmaking van de prijsuitslag niet heeft gereageerd, dan behoudt Van Dijk Educatie B.V. en studystore B.V. zich het recht om een andere winnaar aan te wijzen.
10.    Alleen de geselecteerde winnaar heeft recht op de prijs, prijzen zijn niet overdraagbaar.
11.    Gewonnen prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen ook niet worden ingewisseld voor contant geld of tegoedbonnen.
12.    De te winnen hoofdprijs is een Apple iMac grafische desktop met specs 21,5-inch: 1,6-GHz dual-core Intel Core i5-processor, Harde schijf van 1 TB, Turbo Boost tot 2,7 GHz t.w.v € 1.279,- of een vergelijkbaar product indien het voorgenoemde product niet leverbaar is. Mocht de winnaar in overleg met studystore een ander studie gerelateerd product van gelijke waarde willen ontvangen in plaats van de iMac dan is dat mogelijk.
13.    De tweede prijs is een boekenpakket t.w.v. €500,-. De derde prijs is ook een boekenpakket tw.v. €500,-. 
14.    Indien de Design Contest op een oneerlijke of onwettelijke wijze wordt beïnvloed, behoudt Van Dijk Educatie B.V. en studystore B.V. zich het recht voor prijzen niet uit te keren en deelnemers uit te sluiten van deelname.
15.    Van Dijk Educatie B.V. en studystore B.V. houdt zich het recht voor om de actie op ieder moment zonder opgaaf van redenen te beëindigen en/of de gecommuniceerde regels, prijzen, actieperiode en voorwaarden te wijzigen.
16.    Van Dijk Educatie B.V. en studystore B.V. is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die mogelijk kan ontstaan door een gewonnen prijs.
17.    Van Dijk Educatie B.V. en studystore B.V. is als organisator van de actie, niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade in welke vorm dan ook door het meedoen aan de actie.
18.    Van Dijk Educatie B.V. en studystore B.V. behoudt het recht om aanpassingen te doen op het gewonnen ontwerp. En vraagt de winnaar om het ontwerp op meerdere varianten verzenddozen toe te passen. Te noemen; verzenddoos klein, midden, mappen en eventueel envelop.
19.    Het is mogelijk dat de voorraad verzenddozen van Design Contest 2015 eerst wordt verbruikt alvorens het nieuwe ontwerp van 2016 ingezet wordt.
20.    Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
21.    De prijswinnaar wordt met naam, school en woonplaats, vermeld op de websites van Van Dijk Educatie B.V. en studystore B.V.
22.    Voor deelneming aan deze actie worden de volgende persoonsgegevens van je door ons verzameld: Voor- en achternaam, e-mailadres, naam opleiding en studiejaar. Van Dijk Educatie B.V. en studystore B.V. gebruikt deze persoonsgegevens om jou aan deze actie deel te kunnen laten nemen. Daarnaast gebruikt Van Dijk Educatie B.V. en studystore B.V. je persoonsgegevens indien dit nodig is voor de uitvoering van haar bedrijfsactiviteiten. Voor meer informatie verwijzen wij naar ons Privacy Statement dat je kunt vinden op Van Dijk.nl en studystore.nl.
23.    De persoon die aan deze actie deelneemt (de Deelnemer), verklaart dat hij/zij de maker is van het ingediende ontwerp. De Deelnemer verklaart door mee te doen aan deze actie dat het auteursrecht of enig ander recht van intellectuele eigendom berust bij/overgaat op Van Dijk Educatie B.V. en studystore B.V.. De Deelnemer doet tegelijkertijd uitdrukkelijk en onherroepelijk afstand van alle persoonlijkheidsrechten, in de zin van artikel 25 van de Auteurswet 1912, m.b.t. het ontwerp.
24.    De deelnemer staat ingeschreven bij een onderwijsinstelling.
25.    Mochten er situaties voordoen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal Van Dijk Educatie B.V. en studystore B.V. een bindend besluit nemen.
26.    Voor vragen over de actie kunt u mailen met marketing@studystore.nl.
27.    Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te zijn met deze voorwaarden.