• Gratis verzending
 • Al meer dan 1 miljoen studenten bestelden hier

Privacy Verklaring & Cookies

Algemeen
Dit is de privacy verklaring van Studystore. Studystore is een handelsnaam van STS B.V.. Wij maken onderdeel uit van The Learning Network B.V, andere groepsvennootschappen/handelsnamen zijn bijvoorbeeld VanDijk, Studers of Studieshop.be. Ook als u klant bent van Studystore maken wij gebruik van de diensten van andere vennootschappen binnen onze groep. In deze privacy verklaring is beschreven hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Wij respecteren uw privacy en zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt vertrouwelijk worden behandeld. Deze privacy verklaring is bedoeld voor alle klanten, zoals leerlingen, studenten, onderwijsinstellingen, studieverenigingen en anderen die klant zijn en/of interesse hebben in onze producten en diensten.

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens
Verantwoordelijk is: STS B.V., Dieselstraat 1, 8263 AE Kampen, Postbus 23, 8260 AA Kampen. Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 09041265
Wat zijn persoonsgegevens? Persoonsgegevens zeggen iets over u, het zijn gegevens die direct of indirect in relatie kunnen worden gebracht met uw persoon. De bekendste persoonsgegevens zijn naam, (email-)adres, leeftijd en geboortedatum. Ook uw telefoonnummer, IP-adres, bestellingen en informatie over transacties zijn persoonsgegevens.

Voor welke doeleinden gebruiken wij persoonsgegevens
Wij gebruiken uw gegevens om onze dienstverlening zo goed, betrouwbaar en efficiënt mogelijk te laten zijn. De persoonsgegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • Bestellen en leveren
  Wij gebruiken persoonsgegevens (zoals naw-gegevens, contactgegevens en betalingsinformatie) om te zorgen dat u succesvol een bestelling kunt plaatsen, wij het bestelde product of dienst aan u kunnen leveren en door u te kunnen laten gebruiken. Ook gebruiken wij de persoonsgegevens om u over het verloop van de bestelling en de levering op de hoogte te houden, bijvoorbeeld via uw persoonlijke account. In het geval u een bestelling niet hebt afgerond, gebruiken wij de persoonsgegevens om u er aan te herinneren dat u de bestelling nog kunt afronden. Verder gebruiken wij de persoonsgegevens om betaalwijzen aan te bieden en de betaling voor de bestelling te kunnen uitvoeren en te verwerken.

 • Klantenservice
  Wij hebben voor u een klantenservice die telefonisch en online is te bereiken. De klantenservice maakt gebruik van uw persoonsgegevens, zodat zij u kunnen helpen bij vragen of opmerkingen over geleverde producten en diensten (zoals naw-gegevens, contactgegevens en bestelinformatie).

 • Marketingactiviteiten
  Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor marketingactiviteiten. Bijvoorbeeld, als u een product of dienst bij ons bestelt, kunnen wij u informeren over gelijke of vergelijkbare producten of diensten die wij aanbieden. Ook informeren wij u over activiteiten via (digitale) nieuwsbrieven.

 • Verbeteren van producten en diensten
  Wij gebruiken persoonsgegevens voor managementrapportages, om de producten en diensten van onze ondernemingen verder te ontwikkelen, de kwaliteit er van te kunnen verbeteren en om de strategieën van haar ondernemingen te kunnen bepalen.

 • Onderzoek en analyse
  Geanonimiseerde gegevens worden door ons gebruikt voor onderzoek en analyse met het doel onze kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.

 • Fraudedetectie– preventie, creditscoring en nakomen wettelijke verplichtingen
  Wij gebruiken persoonsgegevens (zoals bijvoorbeeld contactgegevens, betaalinformatie of geboortedatum) voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen ons, onze ondernemingen, medewerkers en/ of derden. Ook gebruiken wij persoonsgegevens voor het bepalen van de kredietwaardigheid van onze klanten en om overkreditering te voorkomen.

Op basis waarvan verwerken wij uw persoonsgegevens
Wij mogen uw gegevens niet zomaar opvragen of gebruiken, dat doen wij alleen als er een ‘grondslag’ voor is. Wij gebruiken de volgende grondslagen:

Overeenkomst
Wij mogen uw persoonsgegevens gebruiken voor het uitvoeren van een overeenkomst met u, zoals de bestellingen, aankopen, service.

Gerechtvaardigd belang
Wij mogen uw gegevens gebruiken als wij een gerechtvaardigd belang bij hebben. Dit geldt wanneer de belangen van ons zwaarder wegen dan het recht op privacy. Hierbij kunt u denken aan het beschermen van onze eigendommen, zoals het doen aan onderzoek om fraude te voorkomen. Maar ook marketing activiteiten; wij houden u via direct marketing op de hoogte van productontwikkeling en ander nieuws.

Toestemming
In sommige situatie vragen wij om toestemming voor het gebruik van uw gegevens. Hebt u toestemming gegeven? Dan kunt u deze altijd intrekken.

Delen van uw persoonsgegevens met anderen
Er zijn situaties waarin wij uw persoonsgegevens aan anderen verstrekken. Dat doen wij aan partners en gelieerde vennootschappen, die betrokken zijn bij onze dienstverlening.
Met deze partijen spreken wij duidelijk af hoe zij met de persoonsgegevens moeten omgaan en zij mogen de persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn verstrekt.

 • Hosting van de online platformen
  Wij maken gebruik van een eigen cloudnetwerk in Nederland, waarbij gebruik wordt gemaakt van een hostingpartner.

 • Transport
  Wij maken gebruik van de bezorgdiensten van vervoerders.

 • Aflevering van digitale leermiddelen en e-books
  Wij maken gebruik van ICT-partners die zorgen voor de levering en ontsluiting van het leermiddel, maar ook van de uitgevers van het desbetreffende leermiddel en e-book.

 • Klantenservice
  Wij maken gebruik van telecombedrijven en partijen voor ondersteuning van de klantenservice.

 • Facturatie, incassering van betalingen en creditscoring
  Wij maken gebruik van betalingsproviders, banken en incassopartners.

 • Marketingactiviteiten
  Wij maken gebruik van online softwareapplicaties van partners.

Andere partijen die uw gegevens gebruiken
Onderwijsinstelling en studieverenigingen
Wij hebben een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens van leerlingen/ studenten te delen met de onderwijsinstelling in het kader van de activering en het gebruik van digitaal lesmateriaal.Wij delen persoonsgegevens over de door de leerling /student gedane bestellingen en betalingen die nodig zijn voor het volgen van onderwijs. Dit doen we ook in opdracht van onderwijsinstelling en studievereniging vanuit hun gerechtvaardigd belang voor rapportages gericht op de kwaliteit van het onderwijs, gericht op de besteldichtheid binnen het onderwijs en om te weten of leerling / student de schoolkosten en / of de voorgeschreven of aanbevolen leermiddelen heeft besteld en betaald.

Wij onderschrijven, als mede-initiatiefnemer, het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 3.0 waarin afspraken zijn gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens van leerlingen in het Voortgezet Onderwijs en Primair Onderwijs. Zie verderop in deze privacyverklaring voor meer informatie over het convenant.

Beveiliging en bewaren van uw persoonsgegevens 
Wij gaan uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde database.Wij slaan uw persoonsgegevens op onder een persoonlijk account. Dit account is gekoppeld aan een uniek klantnummer. Met uw gebruikersnaam en wachtwoord heeft u via studystore.nl toegang tot uw gegevens.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.Wij hebben een actief protocol datalekken dat voldoet aan de wettelijke vereisten.

Kinderen
Bij bestellingen op de online platformen die bedoeld zijn voor kinderen die jonger zijn dan 16 jaar, is toestemming nodig van een ouder of voogd. Wij vragen, indien van toepassing, uitdrukkelijk om deze toestemming op haar online platformen.

Hoe bepalen wij hoelang wij uw gegevens bewaren?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het verwerken daarvan voor de doelen zoals hiervoor beschreven.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent geen concrete bewaartermijnen voor persoonsgegevens. In andere wetten kunnen wél minimale bewaartermijnen staan, waar wij rekening mee moeten houden.
De uiterlijke bewaartermijn hangt af van het doel waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken. Uw gegevens worden bewaard zolang u een klantrelatie heeft met ons of dat het benodigd is in verband met fiscaal juridische verplichtingen (tot 7 jaar). Uw gegevens worden verwijderd en anders geanonimiseerd uiterlijk na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn.

Welke rechten heeft u?

 • Inzage
  U heeft het recht inzicht te vragen van de gegevens die wij van u gebruiken.

 • Rectificatie
  Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u ons vragen uw gegevens te wijzigen.

 • Verwijdering
  U kunt ons vragen uw gegevens te wissen. We kunnen hier overigens niet altijd aan voldoen en we hoeven het ook niet altijd toe te staan. Bijvoorbeeld als we op grond van de wet verplicht zijn uw gegevens te bewaren.

 • Beperking
  U kunt ons in bepaalde situaties ook vragen tijdelijk het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.

 • Dataportabiliteit
  U heeft het recht om bij ons de gegevens op te vragen die u aan ons heeft gegeven en die wij geautomatiseerd opslaan voor de uitvoering van een overeenkomst. Dat mag alleen als we uw gegevens verwerken op basis van toestemming of op basis van de overeenkomst die wij met u hebben.

 • Direct marketing
  U heeft het recht van verzet tegen direct marketing. Wil u geen aanbiedingen voor onze producten en diensten meer ontvangen? Dan kunt u zich hiervoor altijd afmelden via een link in de nieuwsbrief. Daarnaast is afmelden ook mogelijk via de Klantenservice (088 20 30 330, lokaal tarief) dan wel via info@studystore.nl.

Onze contactpersoon voor uw vragen over privacy
U kunt contact met ons opnemen als u vragen heeft over deze privacy verklaring.Daarvoor kunt u contact opnemen met onze klantenservice. De klantenservice is te bereiken via telefoonnummer 088 20 30 330 (lokaal tarief) of via info@studystore.nl.

Functionaris Gegevensbescherming
Wij hebben een functionaris gegevensbescherming, die is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.Als u het niet eens bent met de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u een klacht indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming via privacy@studystore.nl. Ook heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van de Privacy Verklaring
Wij kunnen de informatie in deze privacy verklaring aanpassen als er wijzigingen zijn in de wet of in onze diensten of product. Wij raden u daarom aan om deze pagina regelmatig (opnieuw) te lezen om op de hoogte te blijven.

Cookieverklaring

Dit is de Cookieverklaring van Studystore. Studystore is een handelsnaam van STS BV en maakt onderdeel uit van The Learning Network BV. In deze verklaring leggen wij uit op welke manier Studystore via haar website gebruik maakt van cookies en vergelijkbare technieken.

Cookies
Een cookie en daarmee vergelijkbare technieken (“cookies”) is een tekstbestand dat bij een bezoek aan onze website op een computer of mobile device wordt geplaatst en kan worden uitgelezen. Met behulp van de cookies kan er onder meer voor worden gezorgd dat je bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies worden niet gebruikt om privégegevens van je computer te halen of wachtwoorden te achterhalen. Er bestaan verschillende soorten cookies. 

Soorten cookies

Functionele cookies:
hiermee zorgen wij ervoor dat onze website  goed functioneert. Dit maakt inloggen mogelijk en zorgt ervoor dat de winkelmand werkt. Functionele cookies zetten wij bijvoorbeeld in voor:

 • Het functioneren van de winkelmandjes
 • Het onthouden van informatie die je hebt ingevuld zodat je deze niet steeds opnieuw hoeft in te voeren.
 • Het opslaan van voorkeuren zoals taal, locatie etc.
 • Het afstemmen van het formaat van je browser op de resolutiegegevens van je scherm.
 • Het mogelijk maken om te reageren op onze website.

Analytische cookies:
met deze cookies brengen wij (niet herleidbaar tot individuele personen) het gebruik van de website in kaart om de kwaliteit, effectiviteit en de beleving te verbeteren. Wij gebruiken analytische cookies om onze website te optimaliseren. Dat doen we bijvoorbeeld door: 

 • Het bijhouden van het aantal bezoekers op de website. 
 • Bij te houden hoe lang bezoekers op onze website zijn.
 • Bij te houden welke webpagina’s bezoekers bekijken.

Marketing en persoonlijke voorkeuren:
wij willen je gerichte aanbiedingen doen en inhoud tonen die voor jou relevant is. Daarom plaatsen wij en derde partijen marketing cookies. Wij proberen de advertenties zo goed mogelijk bij jouw interesses aan te laten sluiten. Deze cookies zetten wij bijvoorbeeld in om: 

 • De bezoeker er op te wijzen dat de bestelling nog niet is afgerond.
 • Advertenties te laten aansluiten bij de persoonlijke voorkeuren en interesse van de bezoeker van de website. 
 • Bij te houden welke advertenties je al hebt gezien zodat wordt voorkomen dat je steeds dezelfde te zien krijgt.

Cookies die door derden worden geplaatst
Voor cookies die derde partijen plaatsen en de gegevens die zij hiermee verzamelen verwijzen wij je naar de verklaringen van deze partijen op hun eigen websites. Zie daarvoor ook het overzicht cookies. Deze verklaringen kunnen van tijd tot tijd wijzigen. STS heeft daar geen invloed op. STS heeft daarnaast geen invloed op de (persoons)gegevens die derde partijen met behulp van de door hen geplaatste en uitgelezen cookies verzamelen.

Persoonsgegevens die wij door middel cookies verwerken 
Voor het plaatsen en uitlezen van functionele cookies en analytische cookies die geen of geringe gevolgen voor de privacy van bezoekers hebben is geen voorafgaande toestemming vereist. Deze cookies mogen bij een bezoek aan onze website altijd worden geplaatst en kunnen niet worden uitgeschakeld. 

Voor het plaatsen en uitlezen van overige analytische, marketing en persoonlijke voorkeuren en social media cookies vragen wij je toestemming voordat wij deze cookies plaatsen en uitlezen. Deze toestemming kun je geven door middel van onze cookiebanner. Toestemming kun je later altijd wijzigen of intrekken.

Met de cookies waarbij wij persoonsgegevens verwerken en je persoonlijke voorkeuren verzamelen, combineren of analyseren verwerken wij je gegevens. Voor elke verwerking van persoonsgegevens hebben wij een grondslag en is de Privacyverklaring STS van toepassing.  

Overzicht van de cookies 
Dit overzicht betreft de cookies die wij en derde partijen plaatsen.

Instellen van cookies
Je kunt de  cookie instelling aanpassen naar je wensen. Dit geldt niet voor de functionele cookies en analytische cookies met geen of geringe gevolgen voor je privacy. Deze cookies mogen wij zonder toestemming plaatsen. 

Daarnaast kun je ook je web browser instellingen aanpassen om cookies te weigeren. Hierdoor kan het zijn dat onze website niet meer volledig functioneert.

Door het accepteren van cookies, heb je de meest optimale en het complete gebruik van onze website. Je kunt eenvoudig kiezen welke groep cookies je wilt accepteren via 

Deze cookie verklaring
STS BV is verantwoordelijk voor deze cookieverklaring. De contactgegevens zijn: STS B.V., Dieselstraat 1, 8263 AE Kampen, Kampen. Ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 09041265. 

Wijzigingen in deze Cookieverklaring
Deze Cookieverklaring is op 16 juli2020 vastgesteld. Wij kunnen onze Cookieverklaring van tijd tot tijd updaten.